LUDWIG

MIJN GETUIGENIS

Mijn vader, die op een radicale wijze tot bekering kwam vanuit een duistere wereld, ging me voor als evangelist en kerkplanter. Ik had als kind ontzag voor God en ontving op jonge leeftijd Goddelijke dromen en visioenen. Ons huis stond altijd open voor mensen waarbij de Heilige Geest krachtig onder ons werkte. Regelmatig gingen we als gezin op pad om mensen te bezoeken om van Jezus te vertellen.

Als tiener was ik zeer betrokken in het tienerwerk van onze kerk. In 1990 ondersteunden we als tienergroep een jeugdkamp in Polen om daar ons geloof uit te dragen. Daar gaf ik op een avond, na een persoonlijke ontmoeting met God, mijn hart volledig aan Jezus. Ik wist op dat moment dat het de eerste stap zou zijn van een hele verandering in mijn leven. Diep in mijn hart wist ik dat God een speciale roeping voor mijn leven had. In deze  tijd vertelde ik aan vrienden over een leven met Jezus en pakte ik mijn kansen om met hen te bidden. In de jaren daarna ontdekte ik de kracht van de werking van de Heilige Geest vanuit een groeiende relatie met Jezus.

 

In 1998 ben ik met Heike getrouwd. Inmiddels zijn we alweer vele jaren gelukkig getrouwd en hebben drie kinderen: Noa, Ezra en Levi. In de tijd dat ik pas te werk was gesteld bij de politie, ontving ik in een kerkdienst een profetisch woord. “Het werk bij de politie zou niet het uiteindelijke doel zijn.
Er zou later iets anders voor in de plaats komen.”

Een tijd later ontving ik een visioen, waarin ik zag dat ik met een vlag in mijn hand op de bergrug van een bergketen rondom een stad stond. Deze stad lag in puin en er was geen leven. God gaf mij de opdracht Zijn Koninkrijk te proclameren over dat gebied. Ik zag dat ik niet alleen stond, maar hand in hand met andere mensen die precies hetzelfde deden. Vervolgens vluchtten de demonen uit dat gebied weg en ontstond er nieuw leven in die stad.

 

Enkele jaren later, groeide de liefde van Jezus in mij voor mensen en ontwikkelde zich sterk het verlangen om mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Door dit verlangen begon ik tijdens mijn politiewerk steeds vaker over Jezus te vertellen en te bidden voor mensen. Na een moeilijke periode in mijn leven sprak God tot mij. Mijn thuisgemeente ‘De Bron’ speelde daarbij een belangrijke rol. Hierdoor werd ik bevestigd in de roeping op mijn leven. Dit resulteerde erin dat ik mijn baan opgaf bij de politie om in 2010 Crowns op te richten.

 

De dromen die God op jonge leeftijd al op mijn hart legde,  zijn realiteit aan het worden. Maar we kunnen dit nooit alleen. Jouw betrokkenheid als partner van deze beweging helpt ons om het geweldige Evangelie van Jezus Christus te delen. Door samen met ons te bouwen kunnen we mensen toerusten die overal en altijd door liefde impact hebben op mensen, steden en natiën.  Zo brengen we samen meer en meer mensen in een levensveranderende ontmoeting met onze Heer Jezus Christus.

“Het werk bij de politie zou niet het uiteindelijke doel zijn.
Er zou later iets anders voor in de plaats komen.”