Laat je trainen om dagelijks te getuigen van Jezus!

In de aanloop van het internationale event Awakening Europe 2022, start Love & Impact een trainingstraject. Je wordt getraind in het dagelijks getuige zijn van Jezus' liefde, en meer.

Ons hart is erop gericht om altijd meer van het Evangelie uit te delen aan je directe omgeving!

LOVE & IMPACT

Een nieuwe beweging van God laait opnieuw op. Mensen die in beweging komen en effectief impact hebben op steden en naties in de wereld, door uit te delen van de liefde en kracht van het Evangelie van Jezus Christus.

Love & Impact mobiliseert en traint christenen die impact willen hebben en de liefde van Jezus uitdragen. Love & Impact is een levensstijl van continu situaties en contacten gebruiken om iets van Gods genade uit te delen, tot eer van Hem!

WORD BETROKKEN BIJ CROWNS!

CROWNS ACTIVITEITEN

Gods koninkrijk groot en waardevol maken, hier en nu. Dat is wat Crowns wil bereiken met een beweging van volgelingen van Jezus. Wat doet Crowns voor werk in het koninkrijk? Hoe wordt de beweging van discipelen opgebouwd, bemoedigd, toegerust en aangevuurd? Kijk hier verder hoe jij ook betrokken kunt zijn tot Zijn eer en glorie!

Love & Impact Training

Training gericht op het toerusten van christenen en kerkleden om te groeien in dagelijks getuigen van Jezus’ liefde en evangelisatie. Gewoon in jouw omgeving, met jouw unieke talenten!

Ervaringen in geloof en wonderen

video thumbnails boomstamgiftWordt regelmatig bemoedigd door de ervaringen van medechristenen! Samen delen we getuigenissen, wonderen en leermomenten, die ook voor jou een knipoog van God zijn.

Leesplannen in Youversion

Leesplan 5 woorden van bemoedigingLees en luister dagelijks mee met gerichte Bijbel overdenkingen, vol met voorbeelden en toepassingen om een geweldige getuige te zijn van Jezus.

WePray gebedsnetwerk

Gezamenlijk gebed is krachtig en brengt rust, vertrouwen en focus op wat God voor jou wil. WePray is een netwerk van gebedsgroepen waar jij ook bij kunt aansluiten. Kijk waar voor jou de dichtstbijzijnde groep is.

Spreken en dienen in kerken

‘Jezus heeft het in mijn hart gelegd om overal zijn liefde te verkondigen, en daarmee ook kerkleden op te bouwen en aan te vuren om hetzelfde te doen. Wil jij dat ik ook in jouw gemeente via Bijbelse en hedendaagse voorbeelden iets kom vertellen?’
– Ludwig Swinkels

Kingdom Life College lessen

KLC in Rotterdam is een Bijbelschool waar we les geven in christelijke levensstijl in de genade van Jezus Christus. Studenten nemen 1 of meer jaren om zich volledig te richten op geloofsgroei dmv Bijbels onderwijs en praktijk oefeningen.

Training in jouw kerk

Kerkleden worden opgebouwd door een training op maat in geloofsgroei en uitstappen in evangelisatie. Je kerk kan een fantastische veilige plek zijn om samen de evangelisatie opdracht vorm te geven met de talenten in je kerk.

Social media netwerk

Blijf op de hoogte van alle Crowns activiteiten en gebedspunten! En bid zelf mee, hoe je zelf betrokken mag zijn als ondersteuner of donateur.
Meld je bijvoorbeeld aan voor de wekelijkste Whatsapp gebedsupdate van Ludwig.

Doneer nu ! En maak het verschil

Wil jij ook dat mensen in actie komen voor Jezus?
Zijn licht laten zien en Zijn handen en voeten zijn? Jouw steun is van onschatbare waarde! Wordt vandaag nog onderdeel van onze beweging.