Dagelijks een getuige zijn van de liefde van Jezus!

Laat je trainen om dagelijks te getuigen van Jezus!

Mensen om jou heen verlangen naar een ontmoeting met Jezus en God wil jou hiervoor gebruiken.

Vanuit de Love & Impact training helpen wij jou om die getuige te zijn voor de mensen om jou heen, vanuit een levensstijl die bij jou past!

LOVE & IMPACT

Dagelijks een getuige zijn van de liefde van Jezus is de missie van Crowns. Wij mogen die beweging, van Zijn liefde, zijn voor de mensen om ons heen. Mensen die opnieuw, van binnenuit naar buiten toe, in beweging komen en effectief impact hebben op hun stad. Door uit te delen van de liefde en kracht van het Evangelie van Jezus Christus zullen mensen en steden tot bloei komen.

Love & Impact mobiliseert en traint jou om Koninklijke invloed te hebben op jouw omgeving. Love & Impact is geen actie of evenement, maar een levensstijl van het liefhebben van de ander. Zodat zij ontvangen waarvoor Hij betaald heeft. Een getransformeerde wereld door jou heen!

WORD BETROKKEN BIJ CROWNS!

CROWNS ACTIVITEITEN

Wat doet Crowns voor werk in het Koninkrijk? Hoe wordt de beweging van volgelingen van Jezus gemobiliseerd, opgebouwd, bemoedigd, toegerust en aangevuurd? Kijk hier verder hoe jij ook betrokken kunt zijn om samen onze stad en land te bereiken!

Training

Crowns activiteiten Love and Impact training

Onze Love & Impact training is gericht op het mobiliseren en toerusten van christenen om te groeien in dagelijks getuigen van Jezus’ liefde als levensstijl. Gewoon in jouw omgeving, met jouw unieke gaven en talenten!

Leesplannen

Lees en luister dagelijks mee met gerichte Bijbel overdenkingen, vol met praktische voorbeelden en toepassingen om in jouw tijd met God te ontdekken hoe ook jij, dagelijks een getuige van Jezus kunt zijn.

Gebedsnetwerk

crowns activiteiten Wepray

WePray is een netwerk van gebedsgroepen waar jij ook bij kunt aansluiten. Gezamenlijk gebed en aanbidding voor opwekking en transformatie van jouw stad. Het is de motor van alles dat deuren, die gesloten zijn, zal openen. Kijk waar voor jou de dichtstbijzijnde groep is.

Training op maat

Crowns activiteiten Training op maat

Wil jij een training, activatie of toerusting op maat voor jouw kerk? Dat is mogelijk! Samen bekijken we waar jullie behoefte ligt en hoe wij jullie kunnen helpen om, individueel maar ook samen als gemeente, die dagelijkse getuigen van Jezus’ liefde te zijn, als levensstijl in jullie omgeving.

Toespraak in jouw kerk

Crowns activiteiten spreken in kerk

‘Jezus heeft het in mijn hart gelegd om overal zijn liefde te verkondigen, en daarmee ook kerkleden en gemeenten op te bouwen en aan te vuren om hetzelfde te doen. Wil jij dat ook in jouw gemeente? Nodig mij dan uit in jouw gemeente.’
Ludwig

Bijbelschool

Crowns activiteiten KLC

Kingdom Life College is een Bijbelschool in Rotterdam waar we onderwijs en praktijk geven in ‘lifestyle evangelism.’ Als student word je door verschillende toerusters getraind en als discipel van Jezus gelanceerd om Gods Koninkrijk bewust, doorleefd en proactief uit te leven.

Help ons! En maak het mogelijk!

  • Dat mensen een persoonlijke ontmoeting met Jezus krijgen.
  • Dat mensen getraind en gemobiliseerd worden om dagelijks te getuigen van de liefde van Jezus.
  • Dat kerken worden toegerust in het, naar buiten toe gericht, bereiken van mensen.
  • Dat mensen geïnspireerd worden vanuit Gods woord en dagelijkse praktijk, om Jezus te volgen en te doen wat Hij deed.
  • Dat Ludwig en Heike met hun gezin de roeping van God op hun leven kunnen blijven uitleven.

Jouw steun is van onschatbare waarde! Want samen, vanuit Gods leiding, maken we het mogelijk. Wordt vandaag nog onderdeel van deze beweging door ons financieel te ondersteunen.