LOVE & IMPACT

De kracht van gebed

Sta op de bres voor je naaste

Abraham, Mozes, Samuel, Jesaja: we kennen ze allemaal als krachtige mannen in Gods hand. Op een bepaald moment in hun leven stonden deze mannen op de bres voor iemand. Abraham stond in de bres voor Lot; Moses, Samuel en Jesaja voor Israël. Zonder hun tussenkomst zou God Lot en heel Israël van de kaart gevaagd hebben. Het was hun voorbede die daar verandering in bracht.

 

Bij voorbede sta je op de bres voor een vriend, collega, kerk, stad of land. Die geliefde of jouw stad is zich niet bewust van zijn staat en heeft God eigenlijk hard nodig. Omdat er geen openheid is om het Evangelie te brengen kan je eigenlijk nog maar één iets doen voor die persoon: voorbede doen. Je bidt op regelmatige basis voor die persoon, je brengt die persoon voor Gods troon van genade, en spreekt Gods beloftes uit over de persoon die je liefhebt. Ga de uitdaging aan en probeer de komende maanden dagelijks voor drie geliefden en voor jouw stad te bidden. Uiteraard is voorbede niet pas nodig als er geen openheid is om het Evangelie te brengen. Wanneer je voorbede doet bid je de wil van onze hemelse Vader uit over het leven van anderen, omdat je ziet dat de persoon of stad waarvoor je bidt, niet in lijn is met Gods wil, plan en beloftes.

 

Jouw land heeft jou nodig, jouw stad heeft jou nodig. Jij kan als kind van God bij de Vader komen en jouw land en stad bij Hem brengen. Zie je alles in jouw stad of omgeving gebeuren zoals God het bedoeld heeft? Zoekt de regering voortdurend Gods aangezicht? Vast niet. En men is zich vaak niet bewust van zijn of haar staat. Jij kan op de bres staan voor die persoon en jouw stad door voorbede te doen. Ga de komende maanden samen met anderen bidden voor jouw stad, land en personen om je heen.

Terug Naar verdieping