Groepsopdracht 1: Kennismaking met elkaar en het vinden van een buddy- Stap 1 (10 min.)

Doel

Kennis maken met elkaar, elkaar beter leren kennen en een buddy vinden waarmee je de komende zes Essentials doorleeft.

Jezus riep in Mark. 6:7 de twaalf leerlingen bij zich en zond hen twee aan twee uit. In Luk. 10:1 lees je dat Jezus, nadat hij de 12 discipelen er op uitgezonden had, hij ook de andere 72 volgelingen erop uit stuurde. En wel twee aan twee, naar iedere stad en plaats om voor te bereiden waar Hij later heen wilde gaan. Zij gingen dus twee aan twee voor Jezus uit, naar de verschillende plekken. Jezus komt terug om ons te halen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Wij mogen ook vandaag de dag twee aan twee er op uit trekken om Zijn Koninkrijk dicht bij de mensen te brengen totdat Hij terugkomt en wij allen met Hem meegaan.

 

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen” (Hebr. 10:24 NBV).

We mogen elkaar aansporen, wat eigenlijk betekend: sterk stimuleren!

We sporen elkaar aan op twee gebieden:

  1. Liefde, God de Vader is liefde en dit beeld van Vaders liefde mogen wij laten zien aan anderen.
  2. Goede daden, Jezus deed de werken (daden) van de Vader. Zo mogen wij navolgers van Hem zijn.

Een ding wat we nooit moeten opgeven is het samenkomen als gelovigen. Een buddy is een Engels woord voor maatje of vriend en wordt veel gebruikt in de sportwereld.

Wanneer je begint met bijvoorbeeld fitness in het algemeen en krachttraining in het bijzonder dan kan een trainingspartner handig zijn. Je hebt nog niet de benodigde routine door discipline ontwikkeld en kunt je dan aan elkaar optrekken. Die afspraak die je met een ander hebt gemaakt om te gaan trainen, kan je in beweging brengen wanneer je anders misschien had besloten lekker thuis te blijven. Uit onderzoek aan de Stanford Universiteit blijkt dat een simpel belletje het aantal sportoefeningen al vergroot. En dat is nog maar een simpel telefoontje. Hoe groot is het effect dan als je echt fysiek samen gaat trainen?

De reis die jullie de komende periode maken, maken jullie dan ook niet alleen. Je kunt het niet alleen. God is er in eerste instantie om ons door Zijn Geest bij te staan in alles wat we nodig hebben. Op Hem mogen we dan ook heel ons vertrouwen stellen. Maar daarnaast heeft hij ook het lichaam van Hem aangesteld om er voor elkaar te zijn en elkaar aan te vullen en samen op te trekken. Eigenlijk, je leven met elkaar te delen.

 

Een van de dingen die ik heb geleerd is dat jezelf kwetsbaar opstellen een kracht is. Als jij jezelf opent naar de ander is de kans zeer groot dat de ander dat ook naar jou doet. Dit is een mooie basis om samen te groeien!

Opdracht

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen” (Hebr. 10:24 NBV).

We mogen elkaar aansporen, wat eigenlijk betekent: sterk stimuleren!

 

Stap 1

  • Maak kennis met elkaar en bespreek kort wat jouw verwachting is van de training. Benoem daarbij wat jij wil leren en schrijf dit op! (Het komt later terug in de training).
  • Bespreek in een groepje jullie ervaringen met het optrekken met een vriend of gemeentelid in het verleden.
  • Bid met elkaar als groepje dat jullie de juiste buddy zullen vinden om samen de training te volgen en elkaar aan te moedigen.
  • Schrijf een naam op van iemand met wie jij als buddy wilt optrekken.
  • Benader je buddy (bij voorkeur: man-man & vrouw-vrouw), leg uit wat je verlangen is en maak vervolgens afspraken hoe jullie elkaar gaan helpen.
Terug