Thuisopdracht 1: Kennismaking met elkaar en het vinden van een buddy - Stap 2

Doel

Het vinden van een buddy waarmee je de komende 6 Essentials doorleeft.

Jezus riep in Mark. 6:7 de twaalf leerlingen bij zich en zond hen twee aan twee uit. In Luk. 10:1 lees je dat Jezus, nadat Hij de 12 discipelen er op uitgezonden had, Hij ook de andere 72 volgelingen erop uit stuurde. En wel twee aan twee, naar iedere stad en plaats om voor te bereiden waar Hij later heen wilde gaan. Zij gingen dus twee aan twee voor Jezus uit, naar de verschillende plekken. Jezus komt terug om ons te halen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Wij mogen ook vandaag de dag twee aan twee er op uit trekken om Zijn Koninkrijk dicht bij de mensen te brengen totdat Hij terugkomt en wij allen met Hem meegaan.

 

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, Hebr. 10:24 (NBV).

We mogen elkaar aansporen, wat eigenlijk betekend: sterk stimuleren!

We sporen elkaar aan op twee gebieden:

  1. Liefde, God de Vader is liefde en dit beeld van Vaders liefde mogen wij laten zien aan anderen.
  2. Goede daden, Jezus deed de werken (daden) van de Vader. Zo mogen wij navolgers van Hem zijn.

Een ding wat we nooit moeten opgeven is het samenkomen als gelovigen. Een buddy is een Engels woord voor maatje of vriend en wordt veel gebruikt in de sportwereld.

Wanneer je begint met bijvoorbeeld fitness in het algemeen en krachttraining in het bijzonder dan kan een trainingspartner handig zijn. Je hebt nog niet de benodigde routine door discipline ontwikkeld en kunt je dan aan elkaar optrekken. Die afspraak die je met een ander hebt gemaakt om te gaan trainen, kan je in beweging brengen wanneer je anders misschien had besloten lekker thuis te blijven. Uit onderzoek aan de Stanford Universiteit blijkt dat een simpel belletje het aantal sportoefeningen al vergroot. En dat is nog maar een simpel telefoontje. Hoe groot is het effect dan als je echt fysiek samen gaat trainen?

 

Opdracht

Je hebt tijdens de training al een eerste stap gezet in het maken van de groepsopdracht. Nu mag je de opdracht verder afronden door stap 2 te zetten.

De reis die jullie de komende periode maken, maken jullie dan ook niet alleen. Je kunt het niet allen. God is er in eerste instantie om ons door Zijn Geest bij te staan en alles wat we nodig hebben. Op Hem mogen we dan ook heel ons vertrouwen stellen. Maar daarnaast heeft Hij ook het lichaam van Hem aangesteld om er voor elkaar te zijn en elkaar aan te vullen en samen op te trekken. Eigenlijk, je leven met elkaar te delen.

 

Een van de dingen die ik heb geleerd is dat jezelf kwetsbaar opstellen een kracht is. Als jij jezelf opent naar de ander is de kans zeer groot dat de ander dat ook naar jou doet. Dit is een mooie basis om samen te groeien!

 

Stap 2

  • Als je nog geen buddy hebt gevonden blijf dan in gebed in het vinden van de juiste buddy.
  • Schrijf een naam op met wie jij als buddy wilt optrekken en benader je buddy (bij voorkeur: man-man & vrouw-vrouw).
  • Maak heldere en duidelijke afspraken hoe jullie elkaar gaan helpen in jullie reis van de komende maanden.
  • Mocht je er niet uitkomen kun je altijd aansluiten bij een groepje van twee. Maar maak de groep nooit groter dan 3 personen.
Terug