Thuisopdracht 3: Uitstappen vanuit Gods liefde

Doel:

Gods Koninkrijk vertegenwoordigen door proactief te handelen vanuit Zijn liefde.

Mensen zijn in Gods ogen Zijn kinderen. Ze beseffen dit alleen niet omdat hun zicht, horen en hart bedekt is. Onze ogen en oren zijn geopend voor Gods liefde zodat we deze liefde kunnen laten zien.

“Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen!” (Mat. 13:15-16 NBV).

 

Mensen hongeren ernaar gezien te worden. Ze zijn op zoek naar God, en God ziet hen, maar zij beseffen dat niet. Jij mag vandaag mensen laten zien dat ze gezien zijn en waardevol zijn in Gods ogen.

Denk er even over na hoe jij je voelde zonder God, en vergelijk dat met hoe je je nu voelt. Aanvaard, geliefd, vergeven? Stel je voor dat een groot deel van de mensen die je ziet rondlopen zich helemaal niet geliefd voelen. Dat ze maar streven naar aanvaarding. Als je kijkt naar de mensen om je heen als slachtoffers van de vijand, kun je kijken met de ogen van Jezus, vanuit bewogenheid. Jezus zag hen aan als hulpeloze mensen en werd met ontferming bewogen (Mat. 9:36).

Kom nu in beweging naar aanleiding van wat je gezien hebt en beweeg vanuit de bewogenheid van je hart. Blijf daarbij dicht bij jezelf. Je geeft de persoon liefde zonder eigen belang. De persoon staat centraal, niet jij! Luister dus goed en probeer af te tasten hoe jij vanuit wie je bent waarde toe kan voegen aan de persoon, vanuit liefde.

Je benadert iemand met de bedoeling iets te geven, de ogen en oren van de persoon tegenover je te openen zodat zij gaan zien wat liefde is en hoe bijzonder geliefd ze zijn. Je laat dit zien door jezelf aan de ander te geven. Als jij hen ziet, worden ze door Jezus gezien.

Stap op een of meerdere personen af en maak connectie door bijv.:

  • Een compliment te geven.
  • Interesse te tonen in de persoon d.m.v. een praatje. (Probeer vanuit oprechte interesse goede vragen te stellen en de persoon zijn of haar eigen verhaal te laten vertellen).
  • Een dienst te bewijzen door te helpen, te luisteren of een cadeautje te geven (bloem, kaart, geld, hulp, etc …). Laat je leiden door wat bij jou past en dus echt is.
  • Eigen invulling, laat je leiden vanuit bewogenheid en heb mensen lief, zoals dat bij jou past vanuit wie je bent. Denk daarbij aan het volgende: kwetsbaarheid is een kracht!