Thuisopdracht 4: Jouw persoonlijke getuigenis

Doel

Bewustwording van wat God in jouw leven heeft gedaan en het effect daarvan in jouw leven.

 

Context

Op de een of andere manier heeft God jouw hart verovert. Jij ben ervan overtuigd geraakt dat je een kind van God bent en Hij jouw Vader is. Wat een geweldige openbaring dat jij mag leven als een zoon of dochter van Hem (Rom. 8:16; Joh. 1:12)!

Wij profeteren als het ware als wij het getuigenis van Jezus in ons leven als een openbaring aan de buitenkant kenbaar maken (Opb. 19:10).

 

Wij leven vanuit deze geweldige openbaring. Het is Gods verlangen dat jij deze Bijbelse waarheid tot levende openbaring laat komen in de levens van mensen om je heen. Je mag de openbaringen uit Gods woord brengen vanuit jouw context. Zoals God jou gemaakt heeft, binnen de mogelijkheden die er op dat moment zijn. Die Bijbelse woorden brengen naar de ander, vanuit jouw persoonlijke verhaal of getuigenis.

 

Ikzelf haal vaak aan waarom ik mijn baan als politieagent heb opgezegd, wat God bij mij deed om deze stap te zetten en de liefde van Hem die Hij in mij liet groeien voor de ander. Vergelijk jezelf niet met een ander en kopieer zeker niet wat anderen doen! Ontdek waarin God jou uniek heeft gemaakt, wat binnen jouw mogelijkheden ligt om tot zegen te zijn.

 

Bijbels voorbeeld van een getuigenis van Paulus

In de Bijbel komen we enkele voorbeelden van een getuigenis tegen. Het bekendste is dat van Paulus voor Agrippa in Handelingen 26. Als je dat hoofdstuk doorleest, dan kom je de genoemde vier onderdelen van een getuigenis ook tegen:

Inleiding Handelingen 26:2-3
1. Hoe het was Handelingen 26:4‑11 Paulus’ eerdere leven: Opgegroeid als serieuze gelovige en vooraanstaande Joodse leider; vervolger van christenen.
2. Verandering Handelingen 26:12‑18 Paulus’ bekering en roeping door Christus: Reis naar Damascus, verschijning van Jezus en zijn roeping om het Evangelie bekend te maken en zijn acceptatie van Jezus’ boodschap.
3. Uitwerking Handelingen 26:19‑23 Paulus’ gehoorzaamheid aan Jezus’ roeping, de haat die het bij de Joden heeft opgewekt.
4. Uitnodiging Handelingen 26:26‑29 Aansluitend bij het begrip van Agrippa van het Joodse geloof: Paulus’ uitnodiging om in zijn voetsporen te treden.

 

 

Beschrijving

Schrijf voor jezelf het volgende op, je kunt daarbij gebruik maken van de vier stappen zoals hierboven beschreven (Hoe was het, verandering, uitwerking en uitnodiging):

 • Wat heeft God in jouw leven gedaan of wat is er in jouw leven gebeurd, dat jij jezelf overgaf aan Jezus?
 • Waarom koos jij voor Jezus?
 • Hoe zag je oude leven eruit en hoe ziet je leven er nu uit?
 • Waarom is Jezus voor jou de oplossing?
 • Wat deed het met je leven?

Of

 • Welke gebeurtenis in je leven heeft je leven totaal veranderd?
 • Wat gebeurde er?
 • Wat is de verandering die er gekomen is?
 • Hoe heeft het jou veranderd en in beweging gezet?
 • Hoe kun je hiervanuit tot een zegen voor de ander zijn?

Of

 • Ieder ander voorbeeld dat je hebt meegemaakt en jou heeft geraakt en in beweging heeft gezet tot iets moois.

 

Gebruik de antwoorden hierboven om je eigen verhaal/getuigenis te schrijven, herschrijf het eventueel een paar keer. Neem je getuigenis mee naar de volgende training. Tijdens de volgende trainingsdag gaan we hier verder mee aan de slag.

Terug