Groepsopdracht 1: Het delen van jouw persoonlijke getuigenis (15 min.)

Doel:

Het leren onder woorden te brengen van datgene wat God in jouw leven heeft gedaan en het effect daarvan in jouw leven tot zegen van de ander.

 

Context

God draagt Israël op om aan hun kinderen te vertellen hoe God hen uit Egypte heeft gehaald. Zo draagt God ons ook op om te delen wat God in ons leven heeft gedaan. God heeft jouw leven aangeraakt en veranderd. Hij heeft gesproken op een manier die bij jou past, hoe fantastisch is dat?! In de stappen die je hebt gemaakt, heb je meer geleerd over Wie God is en hoe Hij ons en de wereld ziet. Die waarheid van God heb je je eigen gemaakt en dat maakt het verschil tussen jou en iemand die niet gelooft. Mensen moeten die waarheid kennen.

God leeft en beweegt, maar wij moeten daarvan getuigen, ook de ‘kleine dingen’ zijn belangrijk.

 

Het doel van het delen van je getuigenis is mensen te laten zien Wie God is en Wie Hij voor hen wil zijn. Tijdens je dagelijkse leven zijn er genoeg momenten waarbij je de gelegenheid krijgt in gesprek met mensen ergens op in te haken. Je kunt voorbeeldgedrag laten zien, mensen bemoedigen door het geven van een compliment. Je kunt ook van de situatie gebruik maken om bij mensen aan te sluiten door je getuigenis of een gedeelte daarvan met hen te delen. Dit met als doel hen te bemoedigen vanuit jouw eigen ervaring met de Heer. Je hoopt natuurlijk dat je meer van het Evangelie mag uitleggen, voor ze mag bidden, etc. … Maar we zijn snel geneigd net iets te gretig te zijn en te veel ineens te willen bereiken. Luister vooral naar de leiding van Gods Geest en vertrouw erop dat God jouw getuigenis als een schakeltje in het geheel voor de ander zal gebruiken.

 

“Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.” (1 Cor. 3:6-7 NBV).

 

Als de persoon tegenover jou door jouw getuigenis een stapje dichter bij Jezus is gekomen, is dat iets om blij en dankbaar voor te zijn. Het is echter mogelijk dat God iemand anders gebruikt om de ander zo ver te brengen dat hij Jezus als zijn Heer aanvaardt en Zijn liefde leert kennen. Wees dus beschikbaar om van Hem te getuigen en deel jouw getuigenis als een zaadje of het geven van water vanuit datgene wat je op dat moment voorhanden hebt.

 

Beschrijving

Je hebt in essential 2, in thuisopdracht: “Jouw persoonlijke getuigenis”, al een start gemaakt met deze opdracht. Pak hem nu weer op en ga er samen mee aan de slag.

Deel nu samen je persoonlijke getuigenis (10 min.)

 • Maak een groepje van twee of drie personen. Geef om de beurt jouw getuigenis aan de ander in maximaal 2 min. Laat de ander een timer zetten van 2 min. en jou stopzetten na 2 min.
 • Geef na iedere getuigenis meteen een top en een tip en ga dan over naar de volgende.

 

Tips voor een persoonlijk getuigenis

Als je een getuigenis geeft, let dan op het volgende:

 1. Houd het vooral kort. Twee minuten is het maximum, maar vaak is ook dat nog te lang. Misschien heb je maar de kans om één keer iets te zeggen tegen bepaalde mensen. Zorg dat je het dan ook gezegd hebt! Als de aangesprokene meer wil weten, stelt hij wel vragen. Als de ander er genoeg van heeft, stop dan en dring niet verder aan. Bid om een volgende gelegenheid voor een getuigende ontmoeting.
 2. Vertel geen lange verhalen met veel details. Voor sommigen is het heel moeilijk om zich daarin te beheersen.
 3. Ga vooral niet preken. Ga niet het verlossingsplan uitleggen. Dat is misschien iets voor een andere gelegenheid.
 4. Blijf tijdens het geven van je getuigenis de persoon aan wie je het vertelt, goed observeren en zorg ervoor dat er aansluiting blijft. Zie je dat de persoon afhaakt, pas je verhaal dan aan, stel een vraag aan de persoon of stop met het delen van je getuigenis. Zorg voor een blijvende interactie tussen jullie beiden waarbij je aansluit bij de behoefte van de ander.
 5. Stel je niet superieur op tegenover de ander. Val de ander niet aan op zijn uitgangspunten of manier van leven.
 6. Gebruik gewone taal en vooral geen geestelijk klinkende clichés, typisch kerkelijke taal of Bijbelse uitdrukkingen die vreemd zijn voor de ander.
 7. Bedenk dat je leven sterker spreekt dan je woorden. Als je met je getuigenis een ander beeld van jezelf neerzet dan wat anderen in je zien, wordt er niet naar je geluisterd.
 8. Getuigen is jouw taak, overtuigen doet de Heilige Geest. Probeer dus niet de ander van je gelijk te overtuigen. Let op: het kan moeilijk voor je zijn om dit NIET te doen! Voor je het weet, kun je in discussies verzanden die geen geestelijk resultaat opleveren.
 9. Vertrouw op de Heilige Geest, die in je woont en door je spreekt. Onderschat zijn kracht niet, ongeacht hoe de aangesprokene reageert.
 10. Als de ander fel tegen je getuigenis ingaat, kan het betekenen dat de boodschap juist goed is overgekomen. Laat je niet beïnvloeden door de reactie van de ander. Maar reageer vanuit de grootheid van God die over jou is, vanuit liefde.
 11. Wek niet de indruk dat het leven van een christen altijd op rolletjes gaat. Christenen maken net als anderen moeilijke dingen mee, maar ze kunnen er wel beter mee omgaan en hebben een hoopvolle toekomst.
Terug