Groepsopdracht 2: Hoe spreekt God tot jou en hoe ga jij je laten leiden? - Stap 1 (15 min.)

Doel:

Ontdekken en herkennen hoe God tot jou spreekt of kan spreken.

 

Context

God leeft in jou. Hij spreekt tot jou en soms is dat heel duidelijk, andere keren is dat meer een subtiele sturing, een beeld of een gedachte. Het probleem echter is dat we Zijn stem vaak niet herkennen. “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” (Joh. 10:27). We zijn te druk in de weer waardoor ons hart en ons hoofd niet ontvankelijk zijn voor het horen van Zijn stem. Of je krijgt een indruk en gaat twijfelen door je gevoel of je verstand of dit wel van God is, met als gevolg dat je niet uitstapt. Er zijn altijd genoeg redenen die zich in jouw hoofd en hart (emoties) afspelen om niet uit te stappen.

 

Beschrijving

Iedereen is anders en zo is ook Gods manier waarop en wanneer Hij tot jou spreekt verschillend. Als je weet hoe God tot je spreekt, weet je wat je helpt om Zijn stem te verstaan. Sommige mensen ervaren Gods leiding, als ze al in gesprek met mensen zijn, anderen zien plaatjes of krijgen van tevoren een indruk, terwijl anderen in stilte Gods leiding ervaren en datgene wat ze ontvangen hebben, vervolgens gaan doen. Het is goed om te weten wanneer je het makkelijkst Gods stem verstaat.

In deze opdracht ga je bij jezelf na hoe God tot jou spreekt en gaan jullie daarover met elkaar in gesprek.

 

Stap 1 (10 min.)

 

  • Neem even zelf de tijd om na te denken over hoe God de afgelopen maanden/ jaren tot je gesproken heeft en schrijf dat op. Maak hierbij gebruik van onderstaande vragen. (5 min.)
    • Wanneer sprak God tot mij en hoe deed Hij dat?
    • Zie je overeenkomsten op welke momenten en op welke wijze Hij spreekt? Bijvoorbeeld: terwijl je bezig bent, in stilte, tijdens gebed of een wandeling, etc.?
    • Zie je overeenkomsten op welke wijze Hij spreekt? Je ervaart iets in je binnenste, voelt iets in je lichaam of door beelden of woorden, geur of gedachten, etc.?
    • Schrijf voor jezelf op wat jou kan helpen om meer van Gods leiding te ervaren.
  • Kijk of je er een lijn in kunt vinden. Deel dat vervolgens met elkaar in de groep. Praat er ook over hoe je weet dat het van God was. Was er een bepaald gevoel, waren er bepaalde gedachten of was er een bevestiging? (5 min.)

 

Opmerking: Neem bovenstaande aantekeningen mee in het vormgeven van je thuisopdracht “Hoe spreekt God tot jou en hoe laat jij je laten leiden? –  Stap 2 -“

Terug