Thuisopdracht 2: Vanuit Gods leiding contact maken met mensen

Doel:

Contact maken met mensen waarbij je je laat leiden door de Heilige Geest. Hoe spreekt God tot mij in het benaderen van mensen en hoe spreekt Hij tot mij tijdens het gesprek met iemand?

 

Context

God leeft in jou. Hij spreekt tot jou en soms is dat heel duidelijk, andere keren is dat meer een subtiele sturing, een beeld of een gedachte. Het probleem echter is dat we Zijn stem vaak niet herkennen. “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” (Joh. 10:27). We zijn te druk in de weer waardoor ons hart en ons hoofd niet ontvankelijk zijn voor het horen van Zijn stem. Of je krijgt een indruk en gaat twijfelen met je hart of verstand of dit wel van God is, met als gevolg dat je niet uitstapt. Er zijn altijd genoeg redenen die zich in jouw hoofd en hart (emoties) afspelen om niet uit te stappen. Erachter komen hoe God tot jou spreekt, is vooral een kwestie van uitstappen, proberen en dus doen!

 

Beschrijving:

Kom nu in beweging en neem in je achterhoofd mee wat je je hebt voorgenomen en wat je wilde leren. Kijk goed rond of er iemand is die er voor jou uitspringt. Als je iets specifieks hebt bedacht om te doen, probeer dan jouw opdracht toe te passen in de door jou gekozen setting.

  1. Probeer aansluiting te vinden bij de persoon die eruit sprong door aandacht te geven en contact te maken. (Een compliment te geven, iemand uit te nodigen wat over zichzelf te vertellen of iets voor een ander te doen). Het gaat erom dat iemand zich gezien voelt. Vraag daarbij aan God wat je kunt doen en durf daarin uit te stappen, zonder je daarbij te laten afleiden door gedachten en gevoelens. Kijk met de ogen van je hart, daar waar God tot je spreekt! Let goed op hoe de ander reageert op wat je zegt. Luister goed naar wat iemand zegt en speel daarop in.
  2. In het contact met de persoon merk je vanzelf wel of je aansluiting hebt of niet. Zo niet, bouw dit korte moment uit zodat je aansluiting krijgt. (Stel jezelf open voor de ander, wees zelf open en eerlijk, toon liefde, bemoedig, help, etc. …). Als je aansluiting hebt, is dit de kans voor meer!!! Luister wat de Heilige Geest jou te binnen brengt om te doen of wat jou op dat moment goed lijkt te doen. Deel bijvoorbeeld jouw getuigenis of zeg dat God van hem of haar houdt!

 

Blijf constant gefocust op wat de Heilige Geest wil doen. Daar gaat het in essentie om! De Heilige Geest is met jou om jou te leiden, te helpen en raad te geven. Vertrouw op Hem! Als je met meerderen bent, kan degene die even niet in gesprek is, geestelijk waarnemen en bidden. Daarmee wordt de weg gebaand en zie je mogelijk nieuwe kansen. Blijf altijd gepast reageren en eerbied hebben voor de overtuiging of reactie van de persoon. (Heeft een persoon haast, val hem dan ook niet lastig). Speel in op de situatie en werk vooral samen met de Heilige Geest.

Neem jouw punten mee waarop je eerder merkte dat God tot jou sprak. Heb je dat nog niet eerder meegemaakt dat je Gods leiding ervoer, stap dan in gehoorzaamheid en vertrouwen in Hem uit. Je komt nooit beschaamd uit als je in vertrouwen op Hem uitstapt. Jouw doel is om Hem te eren door Hem te vertegenwoordigen vanuit jouw beschikbaarheid en geloof in Hem. Wat je dan ziet gebeuren, of het een overwinning is of een tegenslag, doet er niet toe. Je bent gaan staan zoals Hij zegt dat je mag staan.

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.” (Jes. 60:1).

Terug