Geleid worden om te bemoedigen

Essential 3 Love & Impact training

Training video terugkijken

Onderwijs

ONDERWIJS 1: Woorden van bemoediging

Bij God wordt iets geschapen door te spreken. Woorden hebben kracht en daarom moeten we kiezen welke woorden we zullen spreken. Spreken we woorden van oordeel en leugen of van waarheid, liefde, zegen en bemoediging? Laten we woorden spreken die nuttig zijn tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen (Ef. 4:29). Jij mag woorden van bemoediging uitspreken en deze bemoedigende woorden zijn als genadezaadjes in het leven van de ontvanger. Het bewerkt transformatie, omdat Gods gunst door ons heen wordt vrijgezet.

Lees verder

ONDERWIJS 2: Leiding van de Heilige Geest

Jezus beloofde aan Zijn discipelen dat de Heilige Geest zou komen. En toen Hij kwam, kwam Hij als tongen van vuur op de discipelen. Ze werden vervuld van de Heilige Geest en onder Zijn leiding gingen ze op stap en deden wonderen en tekenen, en velen werden toegevoegd aan het Koninkrijk van God. Laat ons samen op pad gaan en uitzoeken wat het voor jou persoonlijk betekent om vervuld te zijn van de Heilige Geest en Zijn leiding te ervaren.

Lees verder

Groepsopdrachten

Doel

Het leren onder woorden te brengen van datgene wat God in jouw leven heeft gedaan en het effect daarvan in jouw leven tot zegen van de ander.

Ga naar de opdracht

Doel:

Ontdekken en herkennen hoe God tot jou spreekt of kan spreken.

Ga naar de opdracht

Thuisopdrachten

Doel

Ontdekken en herkennen hoe God tot jou spreekt of kan spreken.

Ga naar de opdracht

Doel

Contact maken met mensen waarbij je je laat leiden door de Heilige Geest. Hoe spreekt God tot mij in het benaderen van mensen en hoe spreekt Hij tot mij tijdens het gesprek met iemand?

Ga naar de opdracht

Doel

Verdieping in de onderwerpen: Intimiteit, identiteit en autoriteit door de boeken van Jan Pool hierover te lezen.

Boekentip: ‘Identiteit’ Jan Pool

Ook te bestellen als drieluik: ‘Intimiteit-Identiteit-Autoriteit Drieluik’ Jan Pool

Ga naar de opdracht

Doel

Openbaringen van God ontvangen over jouw leven en de reis die je maakt met Love & Impact, door het lezen van de leesplannen in je eigen tijd met God.

Ga naar de opdracht

Leesplannen

Beschikbaar in YouVersion App. Heb je de App nog niet? Download deze dan hier.

Leesplan 5 woorden van bemoediging
Leesplan 6 leiding en vervulling van de heilige geest