Thuisopdracht 1: Bid voor de zieken - Stap 2

Doel:

Leren uitstappen in het bidden voor genezing voor de ander tijdens je dagelijkse leven.

Context:

Jezus woont door Zijn Geest in ons. Deze Heilige Geest, de alles overtreffende Kracht van God (2 Kor. 4:7), is in ons hart uitgestort. Wij zijn gemaakt om deze alles overtreffende kracht van God in ons te dragen. Niet om voor onszelf te houden maar om dit uit te gieten over de ander. Jezus zegt in Mattheus 10:8: “Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.” In Markus 16:20 lees je dat het Woord wordt bevestigd door de tekenen, waaronder genezingen, zoals je ook kunt lezen in: Markus 16:17-18 en Hebreeën 2:4. God wil Zijn liefde door jou en mij heen laten werken, door o.a. genezingen om Zijn liefde voor mensen aan hen te tonen. De werken van de satan worden tenietgedaan en God wordt verhoogd door hierin te wandelen.

 

Beschrijving

Tijdens jouw dagelijkse leven ontmoet jij overal mensen en sta je op een bepaalde manier met hen in contact. Dit kan zijn vanuit een hele natuurlijke aanleiding, maar je kunt natuurlijk ook op iemand afstappen en hem of haar bemoedigen en een praatje maken. Grijp jouw kans om iemand gebed aan te bieden en ter plekke voor hem of haar te gaan bidden. Je zult het pas leren als je erin gaat uitstappen. Oefenen dus!

Deze opdracht bestaat uit drie delen: A, B en C. In deel A geef je jouw eigen opdracht vorm door jouw doelen te stellen en te bepalen hoe jij de opdracht wil gaan uitvoeren.  In deel B ga je uitstappen vanuit de opdracht. In deel C reflecteer je op jouw uitstappen, samen met jouw buddy.

 

Opdracht A. Mijn opdracht vormgeven

Ga in gebed en vraag of God tot jou wil spreken en vraag Hem wat Hij jou, de komende weken, wil leren in het bidden met mensen om je heen.

Beantwoord de onderstaande vragen:

 1. Wat spreekt God tot jou en wat wil Hij dat jij mag leren?
 2. Wie mag je gaan aanspreken voor gebed? (Bekende/onbekende/specifieke doelgroep/ ect …).
 3. Waar, welke locatie en setting, wil God dat je gaat uitstappen? (centrumgebied, winkelcentrum, woonwijk, ziekenhuis, verzorgingstehuis, hulpinstelling, recreatieoord, jouw werkplaats, ect …)
 4. Wanneer ga je mensen aanspreken om voor hen te bidden en hoe vaak?
 5. Op welke wijze ga je mensen aanspreken om voor hen te bidden?

 

Opdracht B.  Bid de komende week voor enkele mensen in jouw omgeving voor genezing, zoals je dat bij A. jezelf hebt voorgenomen

 • Bied iemand gebed aan door te vragen.
 • Vraag zo nodig of je handen op iemand mag leggen.
 • Spreek in Jezus’ naam de ziekte aan.
 • Controleer na jouw gebed of iemand verbetering ervaart.
 • Bid zo nodig meerdere keren als iemand nog niet op ‘0’ zit.
 • Indien je met meerdere mensen op stap gaat: Laat iedereen uit jouw groepje een gebed uitspreken. Zorg dat iedereen aan de beurt komt.

 

Opdracht C. Reflecteer samen met je buddy op de afgelopen week en bespreek onderstaande punten met elkaar:

 • Hoe vond je het om voor een ander/onbekende te bidden?
 • Wat ging er goed, en wat ging er moeilijker?
 • Kon je je ogen openhouden en merkte je iets aan de lichaamstaal van de ander?
 • Werd je afgeleid tijdens het bidden door alles om je heen? Zo ja: wat zou jou helpen om je te concentreren?
 • Kon je je nog focussen op wat de Heilige Geest zei?
 • Waar kan je nog in groeien?

Instructie voor gebed:

 • Bied iemand gebed aan door in je eigen woorden te vragen of je voor de persoon mag bidden. Dring jezelf nooit aan iemand op. Blijf de persoon vanuit liefde met respect behandelen.
 • Vraag zo nodig of je handen op iemand (de plek van ziekte of pijn) mag leggen. “Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (Mark 16:18b). Voel je vrij om dit wel of niet te doen, het is geen voorwaarde voor genezing.
 • Vanuit de gegeven autoriteit (Mat. 10:1) spreek je in Jezus naam de ziekte aan. Je vraagt niet, maar spreekt vanuit een gegeven Goddelijk mandaat. Bijvoorbeeld: “Ziekte wijk in Jezus naam” of “Word genezen in Jezus’ naam.” We spreken vanuit de naam van Jezus omdat dat de autoriteit is van waaruit we spreken. We spreken niet vanuit onze eigen autoriteit en vanuit onze eigen naam.
 • Bid (spreek genezing uit) eenvoudig in je eigen woorden. Het gebed dat je uitspreekt hoeft niet lang te zijn (houd het bij voorkeur kort) of aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
 • Bid met je ogen open, zodat je kunt blijven waarnemen wat er gebeurt met de persoon voor wie je bidt en ook je omgeving in de gaten hebt.
 • Controleer na je gebed of iemand verbetering ervaart door de persoon te vragen (Mark. 8:23) om het zelf te testen en het resultaat aan te geven op de schaal van 0-10. 0= 100% genezing, 10= de staat, pijnervaring voor het gebed. Je kunt vragen of de persoon iets opvallends ervaart tijdens het gebed.
 • Bid zo nodig meerdere keren indien iemand nog niet op ‘0’ zit. Maar vraag daar eerst om, zonder dwingend te zijn. Jezus bad, in Markus 8:25, ook twee keer voor een blinde voordat deze compleet genas. Je hoeft je manier van bidden niet aan te passen. God is het die het doet, wij stappen uit in gehoorzaamheid en geloof in Hem. Hij doet het werk!

 

Aandachtspunten:

 • Je bidt doorgaans met geopende ogen. Je ziet dan wat er gebeurt en blijft contact hebben met je omgeving. Mensen op straat sluiten over het algemeen hun ogen ook niet.
 • Het gebed dat je uitspreekt hoeft niet lang te zijn of te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Blijf gewoon jezelf, het is God die het doet.
 • Blijf gefocust op de heilige Geest. Mogelijk geeft Hij jou nog een ingeving. Je kunt bijvoorbeeld ineens een pijn in je lichaam voelen die iets zegt over de pijn van een ander. Blijf dus alert!
 • Diegene die niet bidt en er wel bij staat, bidt zachtjes mee met de bidder. Blijf ook openstaan voor wat God tot jou voor die ander wil spreken. Vul elkaar aan in gebed.
 • Als iemand jouw gebed weigert, voel je dan niet afgewezen. Je bent in gehoorzaamheid uitgestapt en wilde beschikbaar zijn voor Papa.
 • Mocht er na jouw gebed geen zichtbare genezing zijn gebeurd, wees dan niet teleurgesteld. De uitwerking of het resultaat is en blijft Gods verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is om op Hem te zien en in beschikbaarheid te blijven uitdelen van zijn liefde door voor mensen te bidden.
 • Wat er ook gebeurt. Blijf iemand altijd bemoedigen vanuit Gods liefde.
 • Als je twijfel voelt opkomen, schroef dan risico op. Bij twijfel heb je de neiging om vertrouwen te vinden in aardse zaken. Je probeert jezelf veilig te stellen, in te dekken of wat dan ook. Doe dit nooit! Maar schroef het risico op en neem een nog grotere stap in geloof. Maak het uitstappen in geloof zo groot dat het overduidelijk is voor jezelf dat het niet door jou gebeuren kan en alleen maar door God. Dan heb je nog maar een ding en dat is op Hem te zien en het van Hem te verwachten.

 

Bij twijfel of angst, schroef risico op!

In de Bijbel trad genezing pas later in:

Jezus bad voor 10 melaatse mensen. Ogenschijnlijk waren ze nog even melaats als voor het gebed. Of dat al niet teleurstellend genoeg was zei Jezus ook nog dat ze hun genezing aan de Priesters moesten laten zien. Ik zou mij misschien wat “in de maling genomen” voelen, maar hoe dan ook: Zij deden wat Jezus zei. Op weg naar de priesters trad de genezing geleidelijk in.

Zelfs Jezus bad meerdere keren:

Zo bad Jezus voor de genezing van een blinde man. Het verbeterde wel, maar niet volledig. Hij kon al iets zien, maar niet goed. Hij zag mensen als bomen aan. Maar Jezus was niet tevreden met een halve genezing/verbetering. Jezus, de Geneesheer onder de genezers, ging voor een tweede keer bidden! (Mark. 8:22-26).

Terug