Gods koninkrijk in het dagelijks leven

Essential 4 Love & Impact training

Training video terugkijken

Onderwijs

ONDERWIJS 1: Gods koninkrijk

Als we het hebben over het Koninkrijk van God, of Koninkrijk der hemelen, of kortweg “Het Koninkrijk”, dan zijn volgende zaken van groot belang: Wat is dat Koninkrijk? Is het er al? Voor wie is het? Wat is het Koninkrijk verkondigen en wat zijn de gevolgen hiervan?

Lees verder

ONDERWIJS 2: Genees de zieken

Jezus beloofde aan Zijn discipelen dat de Heilige Geest zou komen. En toen Hij kwam, kwam Hij als tongen van vuur op de discipelen. Ze werden vervuld van de Heilige Geest en onder Zijn leiding gingen ze op stap en deden wonderen en tekenen, en velen werden toegevoegd aan het Koninkrijk van God. Laat ons samen op pad gaan en uitzoeken wat het voor jou persoonlijk betekent om vervuld te zijn van de Heilige Geest en Zijn leiding te ervaren.

Lees verder

Groepsopdrachten

Doel

Het leren onder woorden te brengen van datgene wat God in jouw leven heeft gedaan en het effect daarvan in jouw leven tot zegen van de ander.

Ga naar de opdracht

Thuisopdrachten

Doel

Leren uitstappen in het bidden voor genezing voor de ander tijdens je dagelijkse leven.

Ga naar de opdracht

Doel

Openbaringen van God ontvangen over jouw leven en de reis die je maakt met Love & Impact, door het lezen van de leesplannen in je eigen tijd met God.

Ga naar de opdracht

Leesplannen

Beschikbaar in YouVersion App. Heb je de App nog niet? Download deze dan hier.

E4 L7 Gods koninkrijk
E4 L8 Genees de zieken