Groepsopdracht 1: Woorden van kennis ontvangen en delen- Stap 1

Doel

Gods stem leren verstaan voor de ander met als doel de ander te bemoedigen met een Goddelijke openbaring vanuit de Hemel in het leven van de persoon hier op aarde.

 

Context

Een “woord van kennis” is een bovennatuurlijke openbaring van kennis, die je ontvangt door de Heilige Geest. Hij geeft je informatie die los staat van natuurlijke informatie zoals jouw eigen waarnemingen of middelen. Paulus ontving veel kennis door deze manier van bovennatuurlijke openbaring, of beter gezegd: “woorden van kennis.”

Net zoals Paulus kunnen wij de dingen van God ontvangen omdat wij dezelfde Geest inwonend in ons hebben. God woont in ons en kan en wil de dingen van Hem aan ons openbaar maken.

God wil tot ons spreken, daarom gaan we elkaar bemoedigen met een woord die God geeft. Vaak is het eerste woord, beeld of indruk wat in je op komt datgene dat God je heeft gegeven. Ga niet te lang nadenken of twijfelen. Stap erin, ontvang en deel! Sommige woorden zullen meteen raak zijn en andere kunnen later pas op hun plek vallen. Toets en onderzoek later met God of de woorden die je hebt ontvangen voor jou zijn, wat Hij door die woorden tot je wil zeggen en wat het betekent in jouw leven.

 

Beschrijving

Ga in drietallen bij elkaar zitten (max. 4 pers). 1 persoon ontvangt en de andere personen stappen uit in het ontvangen en doorgeven van woorden.

  1. Stem af op God en verwacht dat Hij tot je gaat spreken.
  2. Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou Jezus tegen de ander zeggen als Hij in jullie groepje zou zitten?’
  3. Geef door wat je ontvangt voor de ander.

Het maakt niet uit wat je ontvangt, als het maar bemoedigend of opbouwend is.

Kijk daarnaast of je woorden van kennis (gaat over verleden en heden) of van profetie (gaat over de toekomst) kan ontvangen. Dit is net een laag dieper dan bemoediging.

Gebruik ongeveer 5 minuten per ontvangende persoon. Wissel daarna en doe het opnieuw totdat elk persoon 2x heeft gegeven en 1x heeft ontvangen.

 

Drie tips:

  1. Het is een intuïtief proces, dus ga ook af op je intuïtie. Vertrouw op God dat hij jou hierin leidt en tot je spreekt.
  2. Het is niet erg om dingen ‘fout’ te hebben. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Het kan goed zijn dat je volgende woord goed is. Als je het ‘fout’ hebt, ben je toch bemoedigd omdat je uitgestapt bent. Als je het ‘goed’ hebt, is de ander gezegend met het woord dat hij of zij heeft ontvangen.
  3. Het is niet erg om even stil te zijn en te luisteren. Maar let er wel op dat je je indrukken niet ‘stuk’ redeneert. De eerste indruk is vaak de juiste en dus raak.

 

Als God een openbaring geeft door een woord, vraag dan of je dit door gebed voor de persoon mag bekrachtigen.

Terug