Thuisopdracht 1: Woorden van kennis ontvangen en delen- Stap 2

Doel

Het ontwikkelen van jouw profetische gaven, ter bemoediging van de ander. Dit door daadwerkelijk dagelijks uit te stappen in het ontvangen en delen van woorden van kennis voor de mensen in jouw directe omgeving.

 

Context

Het is heel krachtig om je te laten leiden door de Heilige Geest, en iemand in je omgeving, met wie je contact hebt, aan te spreken met de indruk die je van de heilige Geest hebt ontvangen. Vanuit onze relatie met God mogen wij laten zien dat de antwoorden van de Hemel (de beloften van God voor ons vanuit Zijn hemels Koninkrijk op aarde) liefde, genezing en bevrijding zijn. Hierdoor zullen mensen zien dat God een God is Die om hen geeft en dicht bij mensen wil zijn. Hij wil Zijn liefde aan ons laten zien. Laten wij een volk voor Hem zijn dat Zijn liefde vertegenwoordigt. We laten zien dat God in ons midden is en eenieder van ons lief heeft.

 

Beschrijving

We hebben tijdens de training geleerd over profetie en geoefend met woorden van kennis. Het is nu tijd om zelf daadwerkelijk uit te gaan stappen in je eigen omgeving.

Vraag iedere dag, in je tijd met God, of Hij jou wil leiden in een ontmoeting met mensen. Lees daarbij dit leesplan: ‘woorden van kennis. Vraag of Hij een opening wil geven waardoor jij iets van Zijn liefde en kracht mag laten zien aan een persoon door het delen van een woord van kennis.

 • Wees je dagelijks bewust van de aanwezigheid van de Heilige Geest bij jou.
 • Wees dagelijks beschikbaar door, door de dag heen, te luisteren naar Zijn stem.
 • Als je mensen ziet of met iemand in contact bent, vraag dan in je hoofd aan de Heilige Geest wat Hij voor deze persoon heeft.
 • Neem de persoon en de omgeving waar met je natuurlijke zintuigen (houd je ogen dus open).
 • Luister met de zintuigen van je hart naar wat de Heilige Geest tot jou wil spreken.
 • Handel dan ook direct na je ingeving en deel het woord (hoe gek of onsamenhangend het ook mag zijn).
 • Zie wat God doet voor die persoon, vraag door en speel er verder op in door het gesprek aan te gaan (Vraag zo mogelijk of het klikt of klopt wat je zojuist verteld hebt).
 • Vraag tenslotte of je voor de persoon mag bidden om te bekrachtigen wat je hebt uitgesproken voor de persoon (bij een woord van kennis over een knieblessure bid je ter plekke dus voor de betreffende knie).

 

Ook al heb je het mis, fouten maken doe je niet: je bent aan het leren. Dat mag je ook gewoon tegen de persoon tegenover je zeggen.

Openheid en eerlijkheid worden altijd gewaardeerd. Je hebt tenslotte aandacht voor de persoon en je zet je in om hem te bemoedigen.

Het is altijd geslaagd als je uitstapt, je was namelijk beschikbaar om gebruikt te worden door De Vader

 

TIPS

 • Iedereen is anders. Gods stem verstaan kan dan ook op heel veel verschillende manieren. Woord, beeld, gedachte, je voelt iets in je lichaam, een geur of een gevoel, ect…
 • Het is een intuïtief proces. Ga dus af op je intuïtie. Luister dus goed met de zintuigen van je hart. Vertrouw op God dat hij jou hierin leidt en tot je spreekt.
 • De Heilige Geest is altijd ‘aan.’ Wees je er dus bewust van dat Hij altijd bij je is om jou te leiden en tot je te spreken.
 • Neem risico. Uitstappen is als op water lopen. Het vergt van jou het nemen van een risico in het vertrouwen dat Hij erbij is en altijd goed is.
 • Richt je op God. Laat je niet leiden door je eigen redeneringen of emoties.
 • Wees beschikbaar. Je mag met Hem leren in het uitstappen. Hij vindt het geweldig dat je in gehoorzaamheid aan Hem een ander wilt dienen. Je maakt dus nooit een ‘fout’, je groeit!

 

Mijn opdracht vormgeven

 1. Ga in gebed en vraag of God tot jou wil spreken en vraag Hem wat Hij jou de komende weken wil leren in het spreken van woorden van kennis.
 2. Vind je het fijn of gewoon leuk om vooraf je opdracht vorm te geven? Ga dan snel naar thuisopdracht 2: “Treasure Hunt.”

 

VEEL ZEGEN IN JE ONTMOETINGEN!

Terug