Woorden van kennis

Essential 5 Love & Impact training

Training 5 terugkijken

Onderwijs

ONDERWIJS 1: Woorden van kennis

Woorden van kennis zijn indrukken die je krijgt over iemand, zonder dat je die menselijk gezien zou kunnen weten. Het is God die ze jou openbaart. God spreekt, maar wij horen het niet altijd. Het vraagt dus oefening om hierin te groeien. En het brengt een zeker risico met zich mee, want soms versta je het verkeerd. Durf jij het risico te nemen?

Lees verder

Groepsopdrachten

Doel

Gods stem leren verstaan voor de ander met als doel de ander te bemoedigen met een Goddelijke openbaring vanuit de Hemel in het leven van de persoon hier op aarde.

Ga naar de opdracht

Thuisopdrachten

Doel

Het ontwikkelen van jouw profetische gaven, ter bemoediging van de ander. Dit door daadwerkelijk dagelijks uit te stappen in het ontvangen en delen van woorden van kennis voor de mensen in jouw directe omgeving.

Ga naar de opdracht

Doel

Op zoek gaan naar de persoon die God van tevoren heeft geopenbaard.

Ga naar de opdracht

Doel

Verdieping in de onderwerpen: Intimiteit, identiteit en autoriteit door de boeken van Jan Pool hierover te lezen.

Boekentip: ‘Autoriteit’ Jan Pool

Ook te bestellen als drieluik: ‘Intimiteit-Identiteit-Autoriteit Drieluik’ Jan Pool

Ga naar de opdracht

Openbaringen van God ontvangen over jouw leven en de reis die je maakt met Love & Impact, door het lezen van de leesplannen in je eigen tijd met God.

Ga naar de opdracht

Leesplannen

Beschikbaar in YouVersion App. Heb je de App nog niet? Download deze dan hier.

E5 L9 woorden van kennis