Groepsopdracht 1: Reflectie Love & Impact (20min)

We zijn een tijd lang samen op pad geweest en zijn meer gaan groeien in wie we zijn in Christus door meer tijd met Hem door te brengen en verder te ontdekken wie Hij werkelijk is en wat Hij aan ons gegeven heeft. Het belangrijkste is, denk ik, dat we Hem beter hebben leren kennen en wij meer bereidwillig zijn geworden om beschikbaar te zijn voor Hem.

 

We zijn de afgelopen tijd, heel praktisch, gaan uitstappen in:

 • Het vinden van een buddy – Het vinden van een buddy waarmee je de komende 6 Essentials doorleeft.
 • WePray de gebedsgroep – Samen bidden voor jouw stad en land door een gebedsgroep te starten of je er bij een aan te sluiten.
 • Kijken met de ogen van Jezus – Bewustwording van datgene wat er om je heen gebeurt, zodat je aansluiting vindt bij een persoon.
 • Uitstappen vanuit Gods liefde – Gods Koninkrijk vertegenwoordigen door proactief te handelen vanuit Zijn liefde
 • Vanuit Gods leiding contact maken met mensen – Contact maken met mensen waarbij je je laat leiden door de Heilige Geest. Hoe spreekt God tot mij in het benaderen van mensen en hoe spreekt Hij tot mij tijdens het gesprek met iemand?
 • Bidt voor de zieken – Leren uitstappen in het bidden voor genezing voor de ander tijdens je dagelijkse leven.
 • Woorden van kennis ontvangen en delen– Gods stem leren verstaan voor de ander met als doel de ander te bemoedigen met een Goddelijke openbaring vanuit de Hemel in het leven van de persoon hier op aarde.

 

Wat moet je zeker blijven doen?

 1. Blijf uitstappen (10 min)

Na deze ontdekkingstocht met elkaar zit de reis er nog niet op. Het is slechts een begin! Om een verandering in jouw omgeving te gaan zien is het noodzakelijk dat je blijft uitstappen. We hebben geleerd dat er een spanningsveld is tussen Hemel en aarde. Dat er een strijd woedt en er tegenstand is. Maar Jezus heeft dit alles overwonnen! Hij stelt ons in staat om samen met Hem op te staan en oppositie in te nemen tegen de tegenstander, vanuit Zijn overwinning. We hoeven niet meer te leven vanuit een nederlaag, maar mogen leven vanuit Zijn overwinning! Datgene waarvoor Jezus betaald heeft, mag opnieuw door jou en mij heen gezien worden. Jezus draagt jou en mij op: Het Koninkrijk van de Hemel is dichtbij gekomen. Genees zieken, reinig mensen met huidziekten, wek doden op en drijf demonen uit (Mat. 10:7-8). Laat in alles, vanuit jouw daden en woorden zien dat God de Vader in de Hemel van Zijn kinderen houdt en woning in hen wil maken!

Dit vraagt dus om dagelijks vanuit dit overwinnend leven te blijven leven en vanuit onze overvloed te blijven uitdelen naar anderen. Zoals zo mooi beschreven staat in 2 Korinthe 4:7 over de alles overtreffende kracht van God in aarden kruiken.

Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen en bespreek dit kort met elkaar. Doe dit in tweetallen of in een kleine groep:

 • Pak jouw aantekeningen erbij uit Essential 1- groepsopdracht 1 : “Kennismaking met elkaar en het vinden van een buddy – stap 1”, en lees terug wat jouw verwachtingen waren van deze training. Zijn deze verwachtingen uitgekomen? Waarom wel of waarom niet?
 • Wat waren de dingen die jij je had voorgenomen om te gaan leren? Wat zijn de dingen die je tijdens de afgelopen essentials hebt geleerd? Wat zijn de dingen die je nog wilt leren?
 • Welke gaven en talenten heb jij in jezelf ontdekt die God jou in het bijzonder heeft gegeven om een ander mee te zegenen? Welke gaven zou je nog willen ontdekken en waar zou je nog meer in willen groeien?
 • Het uitreiken naar anderen om Gods liefde uit te delen is onderdeel geworden van jouw dagelijks leven. Hoe ziet dat eruit?
 • Wat is je doel?
 • Wat heb je al geleerd?
 • Wat moet je nog leren?
 • Wat zijn jouw eerstvolgende stappen hierin?
 • Hoe meet je succes?
 • Opmerkingen
 • Hoe ga jij zorgen dat je samen met je buddy blijft groeien en uitstappen?

 

 1. Geef het door aan anderen (10 min)

Jezus kwam niet op aarde om Zijn Hemels Koninkrijk hier op aarde te vestigen. Nee! Hij kwam en plaatste de hemel in ons, zodat wij dat Koninkrijk vanuit Hem zouden vorm geven. Hij overwon de dood en gaf Zijn volgelingen de autoriteit en de opdracht er op uit te gaan en discipelen te maken, het dus te leren aan anderen! Jezus roept ons dus op datgene wat wij geleerd hebben en van waaruit we leven weer door te geven aan anderen. Zo wordt het hemels Koninkrijk niet alleen door jou gezien maar ook door steeds meer anderen overal ter wereld. Deel de zegeningen uit, houd het niet voor jezelf. Jezus droeg ons op om voor zieken te bidden, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Als je al deze dingen doet, maar geen discipelen maakt, m.a.w: anderen leert wat je zelf geleerd hebt, dan doe je niet wat God van je vraagt. Deel uit, neem anderen mee in het getuigen. Samen staan we sterker dan wanneer je alleen staat. Een gezonde situatie is wanneer jij zowel ‘leerling’ als ‘leraar’ bent. Op het moment dat je anderen discipelt, word je zelf voortdurend gediscipeld.

 

Je groeit niet alleen van datgene wat je tot je neemt, maar ook van datgene waarvan je uitdeelt.

 

Als jij andere wilt toerusten en helpen ook dagelijks een getuige van Jezus te zijn, kun je samen met de mensen om je heen of jouw eigen gemeenteleden een eigen Love & Impact groep starten en samen de aankomende Love & Impact training volgen. Jij kunt vanuit jouw eerder opgedane ervaring de anderen ondersteunen en voorgaan, door groepsleider te worden.

Je kunt ook zelfstandig met jouw eigen Love & Impact groep aan de slag gaan. Wij laten jou hierin niet alleen! We gaan met jou en de andere groepsleiders door! Wij willen jullie helpen en ondersteunen in het leiden van jouw eigen groep. Als groepsleider krijg je al het benodigde materiaal (Essentials 1 t/m 6) van ons ter ondersteuning voor jouw eigen groep. Je hebt het materiaal zelf al doorleefd en nu kun je stap voor stap, op jullie eigen tempo, de Essentials zelf doorleven.

 

Leren doen is een proces, neem er de tijd voor

 

Geef voor jezelf antwoord op onderstaande vragen en bespreek dit kort met elkaar. Doe dit in tweetallen of in een kleine groep:

 

 • Heb jij het verlangen om datgene waarin jij de afgelopen Essentials in bent uitgestapt en geleerd hebt, door te geven aan een ander, ook al heb je het misschien nog niet helemaal onder de knie?
 • Aan wie uit jouw omgeving of kerk zou je dit willen doorgeven?
 • Hoe zie jij het voor je dit te gaan doen?
 • Met wie zou je dit samen willen doen?

 

Als jij groepsleider wilt worden stuur dan een mail naar vragen@crowns.nl.  Wij nemen hierna contact met jou op om samen met de andere groepsleiders verder op pad te gaan. Concreet zullen we nog een aantal korte sessies met elkaar hebben waarin we jou helpen hoe je zelf je groep kunt leiden. Daarna zullen wij op afstand beschikbaar voor jullie blijven ter ondersteuning.

Terug