Thuisopdracht 1: Het zondaarsgebed

Doel

Vertrouwd raken met het voorbidden van het ‘zondaarsgebed’.

 

Context

Mensen die zonder God leven, hebben geen weet van gebed, wat praten met God is. Als je de opening ervaart, zeg dan tegen ze dat ze gered kunnen worden voor eeuwig door in geloof hun leven in de handen van de hemelse Vader te leggen. Leg uit dat ze niet meer in duisternis zullen leven, maar voor eeuwig met Papa, als Zijn kinderen, zullen leven. Als ze dit willen, bid ze dan voor, waarbij ze jou na kunnen bidden. Je bidt dan samen het “zondaarsgebed”, ook al staat dit “zondaarsgebed” niet letterlijk in de Bijbel en is het ook geen directe opdracht of voorwaarde. Het gaat om hun hart!

Je bidt samen met hen deze strekking:

 • Je spreekt je besef uit dat je een zondig mens bent ( 3:10, Tit. 3:5-7, Mat. 25:46).
 • Je spreekt uit dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden van deze zonden ( 1:1, 14).
 • Je spreekt uit dat Jezus voor jouw zonden is gestorven door de straf die jij verdiende op zich te nemen. ( 5:8).
 • Je spreekt uit dat Jezus uit de dood is opgestaan en de dood en de hel heeft overwonnen (Kol. 2:5; 1 Kor. 15).
 • Je erkent dat je alleen hierdoor voor eeuwig gered bent en met Hem uit de dood bent opgestaan door het geloof in Hem( 10:9-10).
 • Je erkent dat je alleen door Zijn genade gered bent en niet door eigen verdienste (Ef. 2:8).
 • Nodig Hem uit om door zijn Heilige Geest woning in jou te maken en jou helemaal te vullen met Hem.

 

Beschrijving

Het bidden van dit zondaarsgebed is simpelweg een manier om tot God te zeggen dat jij op Jezus Christus vertrouwt als jouw Verlosser en Redder. Er zijn geen “magische” woorden die jouw redding tot gevolg hebben. De Bijbel heeft ons van dit gebed zelfs geen echt voorbeeld gegeven. Alleen jouw geloof in de dood en opstanding van Jezus kan je redden. Als de persoon begrijpt en overtuigd is dat hij een zondaar is en redding door Jezus Christus nodig heeft, is hier een vorm van een zondaarsgebed dat je tot God, samen kunt bidden:

 

“God, Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik de gevolgen van mijn zonden verdien. Maar ik vertrouw in Jezus Christus als mijn Redder. Ik geloof dat Zijn dood en Zijn opstanding mij vergeving van zonden heeft gegeven. Ik vertrouw in Jezus en Jezus alleen als mijn persoonlijke Verlosser, Redder en Heer. Dank U Heer voor Uw vergeving en mijn redding! Vul mij met Uw Heilige Geest. Dank U dat ik Uw kind mag zijn en U mijn Papa. In Jezus’ naam, amen!”

 

Oefen samen met jouw buddy:

 • Maak koppeltjes van twee
 • Vraag of de persoon tegenover jou of hij/zij Jezus wil aannemen.
 • Leg uit dat jij een gebed gaat uitspreken en hij/ zij jou mag na bidden.
 • Bid het bovenstaande gebed in jouw eigen woorden.

Bedenk dit: Maak er vooral jouw eigen gebed van en laat je leiden door de Heilige Geest!

Terug