LOVE & IMPACT

Gedreven door liefde

God geeft ons de opdracht elkaar lief te hebben. Zelfs je vijanden! Dit voelt voor mij als een onmogelijke opdracht. Zeker als je de volgende tekst leest: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik (Jezus) u liefgehad heb” (Joh. 13:34). Ik doe mijn best om goed te doen, maar als ik heel eerlijk naar mezelf kijk dan moet ik erkennen dat ik daar steeds weer in faal. Veel mensen met wie ik op verschillende plekken spreek, zeggen dat ze zelf eigenlijk nog niet zo slecht zijn en zeker ook wel liefhebben. Maar als je dan goed doorvraagt kom je uiteindelijk toch weer bij dezelfde kern uit: dat we diep van binnen op onszelf gericht zijn en dat het liefhebben waar wij het dan over hebben totaal niet lijkt op het liefhebben waar Jezus ons mee liefheeft. En toch daagt Jezus ons daartoe uit. Het is dus mogelijk! Als Jezus jou ergens toe opdraagt te doen zal Hij jou daarvoor altijd alles geven om het ook daadwerkelijk te kunnen doen, ook al lijkt dat in eerste instantie vaak niet zo.

  1. Liefde is geen optie, liefde is een opdracht, een gebod!

– Als we het niet doen zijn we ongehoorzaam.

  1. Houden we van elkaar zoals Jezus ons heeft liefgehad?

– Een onzelfzuchtige, opofferende liefde die het welzijn van de ander vooropstelt.

– Een liefde die het eigen leven neerlegt voor zijn vrienden, zoals Jezus deed.

  1. Jezus zei, als jullie dat soort liefde hebben zal heel de wereld het zien.

– Deze liefde kent de wereld niet en is nergens anders te vinden.

– Een situatie verandert radicaal door deze Goddelijke liefde te demonstreren.

  1. Het is een nieuw gebod. Dit gebod omvat alle andere geboden van de wet van Mozes.

– Als we dit doen, houden we ons aan alle geboden.

In Joh. 13:35 lees je dan dat je door elkaar op deze manier lief te hebben, je een voorbeeld en getuige bent van Jezus voor de mensen om je heen.

 

“Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” (1 Joh. 4:19 NBV).

De liefde die wij bezitten, of het nu liefde voor God is of voor onze naaste, is gebaseerd op de liefde die God voor onsheeft. Hij houdt eerst van ons! Onze reactie daarop is automatisch liefhebben. Je ziet dus: als God iets in jou doet, gebeurt er iets in jou, wat Hij in gang gezet heeft en niet wijzelf! Ook al denken we dat eerlijk gezegd wel vaak. Omdat wij, volgelingen van Jezus, in God zijn en daarom in Zijn liefde blijven (1 Joh. 4:16), vervult Zijn liefde ons en laat Hij ons daarvan overstromen. Deze buitensporige Hemelse liefde in ons zal ons, als Zijn kinderen, karakteriseren. Gods liefde stijgt ver uit boven alle menselijke liefde. Wij kunnen liefhebben zoals Hij liefheeft. Deze liefde vloeit over naar anderen die hierdoor ook van Gods liefde zullen proeven.

Terug Naar verdieping