LOVE & IMPACT

Genees de zieken

“…Hij (Jezus) predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Mat. 9:35).

 

“…Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.” (Mat. 8:16-17).

 

Jezus liet als mens, hoewel Hij ook nog steeds God was, op aarde zien hoe het is om in verbinding met de Vader te leven en de werken van het koninkrijk te doen. Juist hierdoor liet Hij zien dat het voor ons als mensen ook mogelijk is om Hem hierin te volgen.

 

Jezus deed alleen de dingen die Hij de Vader zag doen. Hij liet de hele verantwoordelijkheid en eer, van datgene wat Hij demonstreerde, bij de Vader.

In Lukas 10 geeft Jezus de tweeënzeventig volgelingen de opdracht naar iedere stad en plaats te gaan en zegt daarna: “genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”(Luk. 10:9).

Terwijl het werk van Jezus op aarde er net op zat, begon het werk van de discipelen juist. Deze twijfelachtige en koppige discipelen veranderden in krachtige getuigen. De Heer hielp hen in het getuigen, door hun verkondiging kracht bij te zetten met de bijbehorende tekenen, zoals wonderen.

 

Gaven, gegeven door de Heilige Geest zijn gereedschappen om de ander te dienen (1 Kor. 12:7). Genezing is één van deze gaven. Maar uiteindelijk gaat het niet om de gaven, maar om de Gever! Anders lopen we namelijk het gevaar onze identiteit te ontlenen aan wat we doen en niet wie we, in Hem, zijn.

 

In Markus 11:22 zegt Jezus tegen Zijn discipelen “Heb geloof van God.” Wij bezitten vanuit onszelf geen geloof. Het is God die het ons geeft. Laten wij dus bidden en vragen om het geloof dat Hij ons wil geven, om de werken te doen die Hij deed.

 

De Heer wil ons brengen naar de plek, waar we tot het punt komen Hem te vertrouwen voor Wie Hij is. Het ontvangen van Hem, als Vader, geeft jou de autoriteit en stelt jou in staat om werkelijk iemand te zijn. Namelijk een zoon of dochter van Hem. Wij zullen dan automatisch Zijn karakter weerspiegelen in de wereld om ons heen.

 

We zijn snel geneigd om onze theologie op zaken aan te passen als we bepaalde uitwerkingen niet zien gebeuren. Als je uitstapt en zieken de handen oplegt en géén genezing ziet, is het makkelijker om ervan weg te lopen en zeggen dat God deze dingen niet meer doet, dan de situatie als een kans te zien om te groeien in het uitstappen in gehoorzaamheid en vertrouwen op Hem.

Als wij niet kunnen wachten of kunnen accepteren dat er nog geen doorbraak is, heeft dat te maken met ons onvermogen Hem te vertrouwen, dat Hij het in Zijn hand heeft en Hij de regie voert. Dat Hij er zal zijn en altijd goed is. Lees in de verdieping over de openbaring bij de discipelen, het verhaal van Lazarus.

 

Als er dus tegenstand is, moet er gestreden worden. Wij ervaren en benoemen dit vaak als ‘strijd.’ Maar God ziet het anders. In de strijd zijn we geen verdedigers, maar mogen we offensief bewegen. We bewegen in bezet gebied om datgene terug te nemen, wat eerder door Adam en Eva is weggegeven: Een intieme relatie met onze hemelse Vader.

 

“Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.” (Ps. 23:4).

 

Je zult Zijn nabijheid en Zijn omarming ervaren als je te midden van jouw nood jouw blik op Hem gericht houdt en het alleen nog maar van Hem verwacht.

 

De doorbraken, zoals genezing of bevrijding, waar we zo naar verlangen zijn het product van jouw totale overgave, als kind, in vertrouwen op Hem als jouw Papa.

Terug Naar verdieping