LOVE & IMPACT

Getuige zijn van Jezus in woord en daad

Gods alles overtreffende liefde dient uitgegoten te worden

Jezus liep langs het water en riep de broers Simon en Andreas om Hem te volgen. Hij zou van hen vissers van mensen maken. Ze lieten alles achter waar ze mee bezig waren en gingen achter hun Meester aan. Het waren eenvoudige vissers. Maar vissers die bereid waren om te leren van Jezus en om Hem later te vertegenwoordigen. God stuurde Jezus naar de aarde uit liefde voor ons, zodat wij opnieuw in verbinding met Hem konden leven. De god van deze eeuw heeft de ogen van de mens verblind zodat ze de Vader niet meer zien.

Hij wil jou gebruiken om net zoals Hij, de werken van de duivel teniet te doen, door lief te hebben. De harten van de mensen om ons heen roepen uit naar een vervulling van Gods liefde. Ze zoeken deze vervulling in allerlei dingen, maar niets van dat geeft een vervulling met deze liefde. Jezus wandelde samen met Zijn discipelen en liet hun zien hoe te leven vanuit een verbinding met God, als vader. Hij liet door al Zijn spreken en daden zien dat God een God van liefde is. Hij liet ook zien dat God door ons, volgelingen van Hem, heen wil werken tot opbouw van de ander. Wij leven tenslotte niet voor onszelf, maar leven uit liefde voor Hem (2 Kor. 5:14-15). Hij woont in ons door Zijn Geest met Zijn alles overtreffende kracht! Deze krachtige liefde dient uitgegoten te worden over de mensen om ons heen die ‘ziek zijn’. Zij hebben een dokter nodig zegt Mark. 2:17. Jij ziet jezelf misschien als een eenvoudige kruik van klei, niet bijzonder en vol barsten en onvolkomenheden (2 Kor. 4:7).

Ik zou zoiets bijzonders zeker bewaren op een veilige plek, in een kluis of zo. God koos ervoor om deze schat in ons te leggen, zodat deze niet geconserveerd ‘veilig’ bewaard zou blijven, maar naar buiten toe zou vloeien naar de ander en leven voort zou brengen. Jezus zegt vandaag opnieuw tegen jou: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus! En maak alle volken tot mijn discipelen.

Terug Naar verdieping