LOVE & IMPACT

Gods koninkrijk

Als je de Evangeliën leest, kom je best vaak wat tegen over het Koninkrijk van God, of het Koninkrijk der hemelen. Maar wat is dat Koninkrijk van God nu precies? Want als we eerlijk zijn, dan zien we het om ons heen niet altijd doorbreken. Maar toch is de Vader altijd aan het werk (Joh. 5:17). Hoe zit dat dan? Jezus had het over een Koninkrijk dat ‘nabij’ was en ‘onder u gekomen’ was. Door de woorden en daden van Jezus en de apostelen heen, is het duidelijk dat het Koninkrijk niet enkel was voor wanneer Jezus terug zou komen. Ja, dan zou het ten volle doorbreken, maar nu mogen we hier en daar een glimp van dat Koninkrijk opvangen. En het mooie is dat wij daarin mogen meewerken, samen met Jezus, in de kracht van de Heilige Geest.

Wat bidden we eigenlijk als we bidden: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.” (Mat. 6:10)? Wanneer we dat bidden, dan zeggen we eigenlijk dat we willen dat een bepaalde situatie wordt zoals het zou zijn als Jezus de situatie in handen zou hebben, en Zijn wil zou gebeuren.

Terug Naar verdieping