LOVE & IMPACT

REDENEN OM MEE TE DOEN

Wat ga je leren als je aan de cursus LOVE & IMPACT gaat meedoen?

 • Jouw relatie met God verdiept doordat je met het Woord van God in de praktijk aan de slag gaat.
 • Je leert vanuit Gods woord en jouw getuigenis het Evangelie te brengen.
 • Jouw ware identiteit in Christus verdiept. Je leert daardoor jouw naaste te bemoedigen door een actieve houding naar je omgeving.
 • Jouw besef van Gods liefde verdiept. Daardoor kun je de ander meer liefhebben.
 • Je ontdekt wat de gaven van genezing en woorden van kennis zijn en hoe je die kunt toepassen.
 • Je gaat meer leven en handelen vanuit Gods dagelijkse leiding.

Wat vinden we belangrijk?

 • Identiteit: het besef van wie je in Christus bent.
 • Intimiteit: leven aan het Vaderhart van God.
 • Autoriteit: het besef welke positie wij in Christus hebben.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • De Bijbel is het fundament.
 • Jouw hart.
 • Je leert het meeste door praktisch aan de slag te gaan. Kennis wordt omgezet in de praktijk.

Wat zijn de vruchten?

 • Je leert God lief te hebben.
 • Je leert je naaste meer lief te hebben.
 • Je leert anderen meer te bemoedigen door een actieve houding en benadering.
 • Je leert het Evangelie op een persoonlijke en aansluitende manier te brengen.
 • Je leert hoe Gods kracht door jou heen impact kan hebben op mensen.
 • Je leert bidden voor mensen op straat (zowel lichamelijk als geestelijk).
 • Je leert Gods leiding te zien in je leven. Je ervaart Zijn leiding en je laat je daardoor leiden.
 • Je leert woorden van God te ontvangen, door te geven en van daaruit te handelen.
 • Je leert zelf een poort te zijn voor de ander tot de christelijke gemeenschap.