LOVE & IMPACT

Een nieuwe beweging van God laait opnieuw op. Mensen die in beweging komen en effectief impact hebben op steden en naties in de wereld, door uit te delen van de liefde en kracht van het Evangelie van Jezus Christus.

Love & Impact mobiliseert en traint christenen die impact willen hebben en die de liefde van Jezus uitdragen. Love & Impact is een levensstijl van continu situaties en contacten gebruiken om iets van Gods genade uit te delen, tot eer van Hem!

 

Startdatum-Locatie-Kosten         Trainingstraject        Voor wie         Over de training          Praktische info         Redenen om mee te doen

LOVE & IMPACT en AWAKENING

Een nieuwe Love & Impact training gaat van start, om naadloos aan te sluiten met het aankomende Awakening Europe event in 2022.

 

We ervaren dat we mensen op een goede manier mogen toerusten zodat we samen Jezus mogen delen, overal waar we gaan. Dit is niet een eenmalige evangelisatieactie, maar een levensstijl van een volgeling van Jezus. Wij zien dat we als kerk van Christus hierin nog een grote stap te maken hebben.

 

Hiervoor hebben we heel praktisch studiemateriaal ontwikkeld. Het Awakening Europe event zal een ontzettend krachtige fellowship zijn; daarnaast is het van belang dat je met een lokale groep ook daadwerkelijk uit gaat stappen om het dagelijks vertegenwoordigen van Jezus een onderdeel van je leven te maken. Dit leer je niet in twee dagen. Daarom is de Love & Impact training gericht om je ervaren te maken in het dagelijks getuigen zijn van Jezus’ liefde!

Training start en data

 

12 februari
26 maart
14 mei
18 juni

Meer over het trainingstraject

Locatie

 

Europoort in Rotterdam

(Nieuwe Binnenweg 324/326)

Kosten

 

De training is op basis van vrijwillige bijdrage

We hebben een richtbedrag van €225,- voor de bijdrage. Lees meer over hoe jij kunt meehelpen in de ondersteuning van de kosten voor jouw training én de training voor een ander mogelijk te maken.

LOVE & IMPACT TRAININGSTRAJECT

LOVE & IMPACT VOOR WIE

MET JOU: Groepsleiders

Om daadwerkelijk invloed te hebben op onze stad hebben we elkaar nodig. Je kunt dat nooit alleen! Daarom willen we graag met je optrekken en investeren in jou als aankomend groepsleider.

Heb jij het verlangen om dagelijks een getuige van Jezus te zijn, uit te delen van Zijn liefde overal waar je bent en samen met anderen te bidden voor jouw stad en samen discipelen te maken? Wil jij daarnaast jouw medegelovigen toerusten, waarin wij jou eerst hebben toegerust?Je hoeft niet competent te zijn, maar wel beschikbaar!

MET ELKAAR: Kerkleden

Love & Impact is geen evangelisatie-actie of evenement. Het is een levensstijl. Wij willen daarom juist bouwen aan langdurige bestendige relaties met kerken en individuen. Zodat we samen de liefde van Jezus, vanuit ieders gaven en talenten, gaan uitleven. Hierdoor zal het een blijvende impact achterlaten van Gods liefde in onze omgeving.

MET DE KERK: Kerkleiders

Samenwerking met kerken onderling is van groot belang om daadwerkelijk blijvende impact te hebben. We ondersteunen elkaar op deze manier in het uitdragen van Gods liefde.

Ons doel is om kerken onderling te ondersteunen in het samen uitreiken naar mensen in jouw stad of omgeving. Om dit te bereiken hanteren we 3 instroomniveaus.

Als kerkleider willen we jou betrokkenheid geven als kerk in het bereiken van jullie stad. Jij geeft het mandaat hiervoor om samen met elkaar hierin op te trekken. Wij houden jou en je collega-voorgangers op hoofdlijnen geïnformeerd, zodat je optimaal betrokken blijft bij de ontwikkelingen en keuzes die we samen in overleg willen nemen. Dit met als doel jouw kerkleden toe te rusten, te enthousiasmeren en te mobiliseren.

LOVE & IMPACT TRAINING

Het traject start met de Love & Impact training. Hierin behandelen we zes Essentials, tijdens zes trainingsavonden; Zes thema’s die we met jou bespreken om je toe te rusten vanuit de drie pijlers van Love & Impact.

 1. Voorbede
 2. Getuigen zijn van Jezus
 3. Relatie & nazorg

Na iedere trainingsavond krijg je van ons materiaal om je verder te verdiepen, te oefenen en door de Bijbel te laten spreken je relatie met Jezus te versterken. We helpen jou om samen met anderen te wandelen vanuit de drie pijlers van Love & Impact. Je doet dit namelijk niet alleen. Je doorleeft dit alles, samen met jouw andere teamgenoten uit de verschillende kerken. Wij staan natuurlijk altijd klaar om jou te ondersteunen. Daarnaast helpen we jou, om zelf ook anderen hierin toe te rusten, zodat ook jouw medegelovige broer of zus toegerust en gemobiliseerd wordt.

 

Tijdens essential 1 maken we een start met WePray. We moedigen jou aan om zelf een gebedsgroep te starten, om samen met anderen wekelijks te gaan bidden voor opwekking en transformatie van jullie stad en de mensen in jullie directe omgeving.

Bidden is de motor van alles en daarom is dat ook onze eerste actie! We bidden in verschillende wijken en in verschillende steden. Als je zelf géén gebedsgroep start, kun je natuurlijk ook aansluiten bij een andere gebedsgroep bij jou in de buurt. Eenparig gebed zal niet alleen jouw stad tot bloei laten komen, maar ook jouzelf.

Na de zes trainingsavonden is het Love & Impact Activate event. Dit event bestaat uit twee zaterdagen. Samen met jouw geloofsgenoten, je leiders, vrienden en familie, word je geënthousiasmeerd en geactiveerd, om samen te bidden voor je stad, dagelijks getuige te zijn van Jezus en een toegangspoort te zijn voor iemand tot de kerkelijke gemeenschap. De groepsleiders, dat zijn de eerdere deelnemers van de Love & Impact training, zullen jullie tijdens deze twee dagen ondersteunen en voorgaan. Dit zal een levensveranderende ervaring voor jou zijn, omdat jijzelf zult gaan ervaren hoe het is om daadwerkelijk de handen en voeten van Jezus te zijn.

 

Love & Impact is geen evangelisatieactie of evenement. Het is een levensstijl. Wij willen juist daarom bouwen aan echte relaties. Met jouw kerk en jou persoonlijk. Zodat we samen de liefde van Jezus vanuit jouw gaven en talenten gaan uitleven. Hierdoor zullen jij en jouw kerk een blijvende impact achterlaten op je omgeving.

 

Ná het Love & Impact Activate event zal de groepsleider die vanuit jouw gemeente de Love & Impact training heeft gevolgd, jou uitnodigen om samen met de andere gemeenteleden uit jullie kerk een eigen Love & Impact groep te starten. Onder leiding van de groepsleider doorlopen jullie als groep de zes essentials, zoals de groepsleider deze eerder zelf heeft doorlopen tijdens de Love & Impact training. Daarnaast kun je aansluiten bij WePray, een gezamenlijk gebedsmoment voor opwekking en transformatie van jouw stad. Door dit samen op te pakken en te doorleven maak je het jezelf eigen om in je eigen omgeving en op de manier die bij jouw en jouw kerk past, Jezus te vertegenwoordigen en mensen te geven waarvoor Hij betaald heeft. Een getransformeerde wereld, door jou heen!

LOVE & IMPACT TRAINING PRAKTISCHE INFO

Trainingsdata september 2021

 

De Love & Impact training bestaat uit 6 trainingsavonden (20:00-22:00u), op locatie in Europoort Rotterdam. Dat we samen fysiek bij elkaar komen is ernorm waardevol en belangrijk, want samen in een groep leer je veel gemakkelijker en van elkaar en zal geloofsgroei duidelijk te zien zijn.
Daarnaast zenden we deze trainingen ook live uit, mocht het voor jou (of jouw groep, kerk of kring) echt niet anders uitkomen. Abonneer je daarvoor op onze social media kanalen Facebook en Youtube!

 

Tussendoor worden enkele Zoom meetingen (20:00-22:00u) gepland voor Q&A en het delen van ervaringen, getuigenissen en meer ter opbouw van de elkaar.

 

Afsluitend zal er een Activate event zijn op een zaterdag (hele dag). Dan gaan we samen uitstappen in geloof en vertrouwen, de omgeving in en het gesprek aan om Jezus liefde aan de mensen te tonen!

 

Trainingsdata
12 februari
26 maart
14 mei
18 juni

Kosten: De training is op basis van vrijwillige bijdrage

 

Wij vragen om een vrijwillige bijdrage van 225,- per persoon. Je helpt ons hierdoor de training voor jezelf maar ook voor een ander, die het niet kan betalen, mogelijk te maken.
We laten aan jou over te investeren in dit werk naar eigen vermogen en wat God jou op het hart legt.

Wat ontvang je :

 • 6 live trainingsavonden
 • 2/3 tussentijdse Q&A online meetings
 • 1 hele dag live event
 • Online les en verdieping- materiaal
 • 4 boeken twv €29,50
 • Wekelijkse email-update met opdrachten, tips en aanmoedigingen.
 • Wekelijks leesplan in Youversion Bibleapp

Wat geef je:

 • Jouw bijdrage aan een ander, die de training niet of gedeeltelijk kan betalen, zodat hij of zij toch deel kan nemen.
 • Jouw bijdrage in het mobiliseren van mensen als getuige van Jezus, overal!
 • Jouw bijdrage in de verdere ontwikkeling van de training
 • Jouw bijdrage bijdrage aan de organisatie van het Activate live event, waardoor je investeert in de mensen uit jouw eigen kerk.
 • Jouw bijdrage in het levensonderhoud van Ludwig en Heike Swinkels en kids, die als gezin van giften leven.
essentials trainingstraject love and impact

REDENEN OM MEE TE DOEN

Wat ga je leren als je aan de cursus LOVE & IMPACT gaat meedoen?

 • Jouw relatie met God verdiept doordat je met het Woord van God in de praktijk aan de slag gaat.
 • Je leert vanuit Gods woord en jouw getuigenis het Evangelie te brengen.
 • Jouw ware identiteit in Christus verdiept. Je leert daardoor jouw naaste te bemoedigen door een actieve houding naar je omgeving.
 • Jouw besef van Gods liefde verdiept. Daardoor kun je de ander meer liefhebben.
 • Je ontdekt wat de gaven van genezing en woorden van kennis zijn en hoe je die kunt toepassen.
 • Je gaat meer leven en handelen vanuit Gods dagelijkse leiding.

Wat vinden we belangrijk?

 • Identiteit: het besef van wie je in Christus bent.
 • Intimiteit: leven aan het Vaderhart van God.
 • Autoriteit: het besef welke positie wij in Christus hebben.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • De Bijbel is het fundament.
 • Jouw hart.
 • Je leert het meeste door praktisch aan de slag te gaan. Kennis wordt omgezet in de praktijk.

Wat zijn de vruchten?

 • Je leert God lief te hebben.
 • Je leert je naaste meer lief te hebben.
 • Je leert anderen meer te bemoedigen door een actieve houding en benadering.
 • Je leert het Evangelie op een persoonlijke en aansluitende manier te brengen.
 • Je leert hoe Gods kracht door jou heen impact kan hebben op mensen.
 • Je leert bidden voor mensen op straat (zowel lichamelijk als geestelijk).
 • Je leert Gods leiding te zien in je leven. Je ervaart Zijn leiding en je laat je daardoor leiden.
 • Je leert woorden van God te ontvangen, door te geven en van daaruit te handelen.
 • Je leert zelf een poort te zijn voor de ander tot de christelijke gemeenschap.

Nieuwsgierig naar meer?
Bekijk dan onze inspiratieverhalen, video's en getuigenissen!