Harvest Night ervaring Peter Zeedijk6 min read

getuigenis peter zeedijk

Uitstappen in de kracht van de Heilige Geest

 

We gaan al een aantal jaren met ons gezin naar de Holyspirit / Harvest nights. We hadden besloten om naar de avond met David Wagner in IJsselstein te gaan. Na een week met van alles aan me hoofd en drukte, heb ik aan God gevraagd of God me iets wilde laten zien of dat ik iets mocht betekenen voor hem.

 

Ik stond nog even snel onder de douche en merkte dat God tegen me sprak: het gaat een bijzondere avond worden. We kwamen aan in de gemeente die het organiseerde. Compleet nieuw voor ons, we waren er nog nooit geweest. Ik liep wat rond door de ruimte en er viel mij een jongen op; nog niet zo duidelijk maar ik merkte wel iets.

 

De avond begon met zingen en aanbidden, we zaten achter een jongen met zijn moeder. Tijdens het zingen merkte ik dat die jongen die voor me zat er niet op zijn gemak zat, erg onrustig. Ik ging voor hem bidden en vragen aan God wat er was. Ik kreeg door de Heilige Geest heen om tegen hem te zegen: God houd van je en ik ben blij dat je er bent.

 

Dan gaat je eigen denken gelijk aan de slag en komen de stemmen. Wat afgezaagd om dit te zeggen, God is toch altijd blij met iemand die in de dienst is. Toch bleef Hij dit herhalen en liet God me zien dat er iets met zijn rug was en er lengte verschil was in zijn benen. Ik ging nog harder zweten voelde heel veel spanning, ik wilde meer maar nu moest ik nog uitstappen. Ik bleef bidden voor die jongen en hij werd steeds onrustiger en keek af en toe om alsof hij iets merkte.

 

In eens liep hij de zaal uit, ik schrok en baalde van dat ik niets tegen hem gezegd had. Dus ik vroeg aan de vrouw die naast hem zat: Is dit uw zoon die hier zat, ze zei ja en ik vertelde dat ik een woord voor hem had en vroeg waar hij was. Ze vertelde dat het zijn eerste keer was dat hij mee ging naar de kerk en hij het erg spannend vond. Ze vertelde dat hij even buiten was.

 

Ik ben naar buiten gegaan ik wilde het niet voorbij laten gaan om te vertellen wat ik van God aan hem moest vertellen. Ik vond het super spannend. En ik vertelde aan hem dat ik achter hem zat en dat ik een woord voor hem had en ik had zitten bidden voor hem en het met hem wilde delen. Tot mijn verbazing zei hij: o zat jij achter me ik voelde zo een warmte achter me en voelde iets stralen maar wist niet wat er gebeurde. De Heilige Geest was bezig geweest. Ik vertelde dat ik een woord voor hem had dat God heel blij met hem was en van hem hield.

 

Dat raakte hem heel erg.

 

Ik vroeg aan hem of hij last had van zijn rug en hij zei ja. Ik vroeg of hij verschil had in lengte van benen, hij zei niet dat ik weet, dus ik vroeg of we het mochten controleren. En ik vertelde hem ga met je rug tegen de muur zitten en ik tilde zijn benen op en er zat verschil in, het linker been was een stuk korter. Ik ging er voor bidden en de benen groeiden gelijk. Ik was net zo verbaasd als hem. (je weet wat God gaat doen, maar het wonder blijft geweldig) Hij was zo verbaasd, voelde warmte door zijn been. Hij stond op en de rugpijn was verdwenen hij omhelsde me en hij begon te stralen!

 

Ik vertelde mijn worsteling om op hem af te stappen en dat ik het zo spannend vond, dat het een worsteling voor me was om op hem af te stappen en hem te vertellen de woorden die God tegen me vertelde. Maar hij bevestigde dat hij óók zo in worsteling zat. Ik vroeg of hij heel gespannen was en het moeilijk vond om in de dienst te zitten. Hij zei alles in me zeg je moet hier weg.

 

Ondertussen was zijn moeder naar buiten gekomen en stond mee te luisteren en we vertelden het verhaal wat er was gebeurd. Zijn moeder merkte ook tijdens de aanbidding dat er warmte iets achter vandaan kwam maar niet begreep wat er gebeurde; de Heilige Geest straalde zo veel uit! Hij vertelde dat alles in hem zei ik vind je een toffe kerel maar een andere stem zei wat een eikel ben je. Stemmen in hem die hem kwelden.

 

We hebben gebeden en ik vertelde aan hem dat hij die gedachten en stemmen in hem aan Jezus kon geven. Toen hij dat deed gebeurde er wat in zijn buik en we hebben weer gebeden. Het ging meer naar zijn hoofd, dat ook weer aan Jezus gegeven. En hij ging steeds meer stralen net als zijn moeder er gebeurde zo veel.

 

Hij bleef me maar omhelzen van blijdschap God was zo bezig in hem. Na nog wat gepraat te hebben ging ik naar binnen. Zij bleven nog even buiten om alles te laten zakken en bij te komen wat er gebeurde. Terug in de dienst moest ik het zelf ook allemaal een plaats geven, het was zo gaaf om te zien dat als je gehoorzaam bent wat God door je heen kan doen! Was een mooie les voor me.

 

Maar nu begon het pas, ze kwamen samen weer de dienst in en de aanbidding ging verder: nu ging die jongen los, hij ging mee in de aanbidding en je merkte vrijheid in hem!

 

David vroeg of er mensen waren die pijn hadden en daar werd voor gebeden. Toen vroeg hij of er mensen waren met pijn in de knie (ik was er 1 van), dus hij vertelde ga om die persoon heen staan en ga er voor bidden. Die jongen draaide gelijk om en dook op mijn knie en ging er voor bidden.

 

Hij vroeg hoe het ging en ik vertelde dat ik nog pijn voelde, hij sleurde me mee naar voren (hij stond in vuur en vlam) en wilde dat er voor me knie gebeden werd! Uiteindelijk ging iemand anders er voor bidden en hij dook er weer boven op, was gelijk los en stapte gelijk uit. Was zo gaaf om te zien!

 

Als God je aanraakt er dingen in je gaan veranderen. Dat raakte mij echt. Als ik niet gehoorzaam was geweest (ook na de worsteling in mij zelf) dit niet was gebeurd. God is zo goed en het was zo een les voor me. Simpele woorden zijn ook woorden van God, het hoeft niet moeilijk te zijn, juist niet.

En zie wat er gebeurt, niet door mijn kracht of woorden, maar door te luisteren en uit te stappen. Maar wel omdat ik uit stapte en God met Zijn Heilige Geest door mij heem werkte.

 

Halleluja God is altijd Groter!

Peter Zeedijk

harvest night