OVER ONS

MISSIE & VISIE

Arise and shine

Crowns is een beweging van volgelingen van Jezus die dagelijks wandelen vanuit hun, door God gegeven, identiteit om de liefde van Jezus te delen waar ze ook gaan. God heeft ons geschapen naar Zijn evenbeeld en als de kroon op Zijn schepping. Wij zijn dan ook diep bewogen met hen die dat niet zo ervaren.

 

De visie is een beweging van gewone volgelingen van Jezus die waarde toevoegen aan levens van mensen. Met als doel hen in een persoonlijke ontmoeting met Hem te brengen. En dit vanuit een levensstijl, hun eigen omgeving, identiteit en sfeer van invloed, door liefde en kracht.

Training

Crowns beweegt zich binnen de huidige postmoderne cultuur. We zetten ons in om volgelingen van Jezus te mobiliseren om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen door naastenliefde, wonderen en tekenen door de kracht van de Heilige Geest.

Opwekkingsbeweging

Crowns zet zich in om de mensen binnen deze beweging in ontmoeting met elkaar te brengen, waarin we nauw samenwerken met de lokale kerken. Met als doel: samen in beweging te komen om effectief impact te hebben op onze stad en natie en samen te groeien, opgewekt en getransformeerd te worden door de kracht van de Heilige Geest.

LUDWIG SWINKELS

Ik ben opgegroeid in een goed christelijk gezin, waarin ik mijn leven op 16-jarige leeftijd volledig overgaf aan Jezus. Na 11 jaar als agent bij de politie te hebben gewerkt, startte ik in 2010 Crowns.
In het politiewerk heb ik gezien hoe verdorven levens van mensen eruit kunnen zien. Ik ben enorm bewogen met mensen, door de liefde van Jezus, omdat ik geloof dat ieder mens in werkelijkheid diegene is zoals Jezus hem ziet. Wij, die vanuit Christus leven als een nieuwe schepping, leven niet meer voor onszelf! Mijn hart brandt van verlangen, om de Heilige Geest krachtig te zien werken door iedere gelovige heen. Om samen als één lichaam dagelijks Gods liefde te brengen, op de plaatsen waar wij leven, met impact.

OVER ONS

Het Crowns team

‘Met passie en toewijding
ondersteunen wij het werk van Crowns’

Ludwig Swinkels

Visiedrager

Heike Swinkels

Visiedrager

Robert Vonk

IT specialist

Sybren Runhaar

PR & Communicatie

Fred van de Pol

Multimedia vormgever

Mike Bult

Grafisch vormgever

POSITIONERING

Crowns is in 2010 opgericht door Ludwig en Heike Swinkels. Zij ervaren een door God gegeven roeping op hun leven om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen. Crowns is een op zichzelf staande organisatie die zich tussen de verschillende kerken en denominaties beweegt en samenwerkt.

 

Ludwig staat onder geestelijke verantwoordelijkheid van De Vergadering van gelovigen (‘De Bron’) in Eindhoven. De thuisgemeente van Ludwig en Heike erkennen hun bediening en bieden ondersteuning. Crowns is tevens aangesloten bij de zendingsorganisatie Nehemia, http://www.stichtingnehemia.nl

 

Ludwig heeft een aantal onafhankelijke raadgevers en een operationeel kernteam als basis.

GELOOFSWAARDEN

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, enige en onfeilbare, gezaghebbende Woord van God is dat de liefde van God voor de wereld openbaart. 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3:15-17; Johannes 3:16. 

 

Wij geloven dat er één God is, eeuwigdurend bestaand uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Mattheüs 28:19; Johannes 10:30; Efeze 4:4-6. 

Lees verder