Migraine bij het tankstation

Migraine bij een tankstation, daar moet je niet aan denken als je nog veel verder moet rijden…

Deze ontmoeting werpt daar even een ander licht op, en laat zien hoe groot Gods liefde is voor iedereen.