WePray

ALGEMEEN

WePray is ontstaan vanuit het verlangen naar opwekking en transformatie. Dit verlangen is geboren uit de simpele overtuiging dat gebed en aanbidding tot onze God mensen, steden en naties tot bloei zal laten komen.

Wat is WePray?

Gebed en aanbidding voor opwekking en transformatie. De kracht van Gods koninkrijk in en door ons heen zal door Zijn liefde baanbrekend zijn voor onze directe omgeving. Het lichaam van Christus mag opnieuw opstaan om met geopende ogen voor Gods liefde en kracht en vanuit de leiding van Zijn Geest blijvende impact te hebben in onze omgeving.

 

WePray is géén netwerkbijeenkomst of ontmoetingsmoment met koffie en thee. Maar een moment van gezamenlijk gebed en aanbidding, voor opwekking en transformatie voor onze stad en natie.

Voor wie is WePray?

Iedereen met het verlangen naar opwekking en transformatie voor zijn stad kan zich aansluiten.

 

Waar en wanneer is WePray?

Kijk op onderstaande kaart of er in jouw stad of buurt ook een WePray is en vind daar de informatie over het gebedsmoment.

 

Begin zelf met WePray?

In jouw eigen stad ook met een WePray gebedsplek beginnen? Meld je WePray gebedsgroep aan met onderstaande knop

AANMELDEN GEBEDSGROEP

1 Timotheüs 2:1 (NBV)

1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.

1 Petrus 2:9 (NBV)

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Efeziërs 6:12

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.