LOVE & IMPACT

Woorden van kennis

Bij het zijn van een dagelijkse getuige van Jezus in Woord en daad, kan het zijn dat je op een bepaald moment een bovennatuurlijke indruk krijgt. Er komt een gedachte, woord, beeld of indruk in je op. Dit zijn woorden van kennis. De Heer wil jou gebruiken om anderen te zegenen in Zijn Naam, en soms geeft Hij ons daarvoor een woord van kennis. Op die manier weet jij iets van de ander, terwijl het menselijk gezien niet mogelijk is dat jij dat weet. Zo worden er deuren geopend om het Evangelie te brengen. Uiteraard vraagt dit oefening en zal je, vooral in het begin, ook “falen”. Maar durf toch die stap te zetten om de indruk die je krijgt, uit te spreken. Geloven staat gelijk aan een risico nemen. Maar hoe vaker je indrukken gaat delen, hoe meer je zult ontdekken dat je Gods stem beter leert verstaan. God spreekt, maar wij horen het niet altijd duidelijk. Laat ons samen op stap gaan om hierin te groeien en zo meer van Jezus te laten zien.

Terug Naar verdieping